Porträttbild Monica Björk.

”Koppla säkert hjälper oss att öka elsäkerheten”

Byggmaterialhandlarna spelar en viktig roll i elsäkerhetsarbetet. Butikspersonal får ofta frågor om elprodukter från privatpersoner och tjänsten Koppla säkert blir ett effektivt hjälpmedel för båda parter.

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation som samlar elva stora kedjor och ett femtiotal fria handlare från hela landet. Merparten av kunderna är professionella hantverkare och byggföretag, men bland kunderna finns även en hel del privatpersoner.

- Vi fick förfrågan om att vara med i referensgruppen för tjänsten Koppla säkert. Det var vi positiva till, för medlemsföretagen får mycket frågor kring elteknik, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Hon förklarar att de som jobbar i butik inte kan vara experter på alla regler kring elsäkerhet, men Koppla säkert underlättar för handeln att öka elsäkerheten.

- Då är vi med och guidar dem rätt och tillför något mer än enbart produkten, säger Monica Björk.

Anna Lundkvist, ordförande i Hållbarhetsrådet på Byggmaterialhandlarna, betonar också vikten av tydlighet kring vad privatpersoner får göra själva. Hon har kontakt med medlemsföretagens hållbarhetschefer, som är de som hanterar informationen till konsumenterna.

- I den här kampanjen har vi förstås velat få med perspektivet att informationen ska vara tillgänglig på olika sätt, digitalt och på plats fysiskt i butikerna. Det ska vara lätt för personalen ute i byggmaterialhandeln att ge korrekt information till kunden, säger Anna Lundkvist. 

Hon tror att korta, kärnfulla budskap, kommunicerade på hemsidan eller i butiken gör att medvetenheten ökar. Kunderna får grepp om var de kan söka sig för att läsa på mer.

- Kampanjen kommer också att öka personalens kompetens i frågan, och genom att vara proaktiva i vår direktkontakt med konsumenter kan branschen hjälpa att öka elsäkerheten.

Mycket av arbetet med att sprida och förankra tjänsten sker direkt genom medlemsföretagen, men som branschförbund kan Byggmaterialhandlarna också göra mycket.

- Bland annat kan vi bevaka eventuella försäljningsförbud och följa upp så att medlemmarna har koll på sådana delar. Vi kan också följa upp så att våra medlemmar vet vart de hittar allt relevant material och att frågan är förankrad i de olika medlemsföretagen, säger Anna Lundkvist. 

 

Text: Jesper Mott

Bild: Anna Lundkvist, Byggmaterialhandlarna

Senast granskad: 2020-09-22