Porträtt Anders Persson generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

LEDARE - Med nyfikenhet och samarbete mot framtiden

En medfödd nyfikenhet drev mig att ta jobbet som generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Mitt första jobb i energibranschen. Det är verkligen spännande att komma in i den snabba omställning som sektorn nu går igenom. Elektricitet är navet i många nya hållbara lösningar och omställningen till ett hållbart samhälle är den största omställning vi människor hittills behövt göra. Elen har en central betydelse för om vi ska lyckas.

Vår roll på Elsäkerhetsverket är att hitta nya vägar att, tillsammans med andra aktörer, se till att elen förblir trygg och störningsfri. Det är en utmaning när nya innovativa lösningar ska samsas med gamla i ett gemensamt nät. Vi på Elsäkerhetsverket tror på en öppen lagstiftning som sätter ramar, men där nya lösningar kontinuerligt kan utvecklas, testas och valideras i dialog och samförstånd. Grunden för det är en dialog som inkluderar alla aktörer. Därför är vi djupt engagerade i standardiseringsarbetet på elområdet, där tillverkare, distributörer, installatörer och andra som vill ta ansvar för framtiden möts.

Viljan och förmågan att samarbeta är en framgångsfaktor. Jag ser en förebild i flygindustrin, där avvikelserapporter verkligen används för att ta hand om varje tillbud i tid. Det har gjort dem oerhört framgångsrika i att eliminera riskerna innan de blir orsak till en olycka eller ett haveri. Att förutse och förhindra olyckor blir därmed en gemensam nämnare och ett högre mål som binder samman aktörerna i branschen. Därför ser vi positivt på att allt fler tillbud rapporteras till oss. Det är grunden för att vi tillsammans ska kunna minska de allvarliga elolyckorna.

Idag drivs omställningen till hållbarhet inte primärt av lagreglering och krav, utan den främsta drivkraften är konsumenternas medvetna val. Många pekar på att företag som tänker hållbart redan nu är lönsammare än dem som inte gör det. Därför jobbar vi på Elsäkerhetsverket med att öka allmänhetens kunskap om elsäkerhet. Genom Koppla säkert och Kolla elföretaget bidrar vi till den medvetenhet och kundkraft som vi ser så väl behövs.

Tekniken i all ära men det är människorna och deras kreativitet som skapar teknik och framtidens lösningar. En tryggad kompetensförsörjning är grunden för kommande utveckling. Därför är det viktigt att vi fortsätter att säkerställa kompetensen hos alla de företag och installatörer som är yrkesaktiva i sektorn. På Elsäkerhetsverket har jag mött väldigt drivna, engagerade och kompetenta medarbetare som brinner för ett proaktivt säkerhetssamarbete internt och externt. Det är med stor nyfikenhet och öppenhet som jag nu tar mig an att leda Elsäkerhetsverket mot vår gemensamma framtid.   

 

Anders Persson, GD vid Elsäkerhetsverket

Bild: Maria Obed 

Senast granskad: 2020-09-22