Lussekatt i form av en paragraf,

Förslag till nya föreskrifter – tyck till

Elsäkerhetsverket genomför nu en remiss av förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Du är varmt välkommen att lämna synpunkter fram till 15 mars 2022.

Under 2021 har Elsäkerhetsverket i samarbete med en extern referensgrupp genomfört en översyn av föreskrifterna gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1-3). Nu är förslagen ute på remiss och fram till mars 2022 kan du som vill lämna synpunkter på förslagen.

Varför nya föreskrifter?

Vad kommer det sig att man gör denna översyn av befintliga föreskrifter? Peter Lindberg, elinspektör och en av projektledarna i arbetet med föreskrifterna förklarar:

- Det finns flera orsaker till att vi gör denna översyn. Det har sedan 2008, då föreskrifterna gavs ut, inte gjorts någon större revidering, så det är helt enkelt dags nu. Vi behöver få till föreskrifter som både är anpassade till den utveckling som har skett på elsäkerhetsområdet och som även är väl anpassade för framtiden.

Syftet med de nya föreskrifterna är också att förenkla och förbättra befintligt regelverk för att få till både ändamålsenliga och begripliga regler. I detta arbete har exempelvis språket moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats.

Viktigt med andras synpunkter

Arbetet med översynen har skett i samverkan med en extern referensgrupp och nu finns också förslagen ute på en externremiss. Varför är det viktigt att få in andras tankar och synpunkter i arbetet med föreskrifterna? Karin Sjöberg, verksjurist vid Elsäkerhetsverket berättar.  

- Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter utreds ordentligt innan de beslutas. Därför har vi involverat en extern referensgrupp under arbetet och nu när förslagen är klara ges alla möjligheten att lämna synpunkter. Så sprid gärna denna remiss till andra som du tror berörs och kan ha synpunkter på förslagen.

Vad händer sen?

Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 mars 2022. Elsäkerhetsverket planerar sedan att fatta beslut om nya föreskrifter i april 2022. Beroende på vilka synpunkter som kommer in under remissen kan innehållet i nuvarande förslag omarbetas. Om det innebär ändringar av viss betydelse kommer de reviderade förslagen att skickas ut på ny remiss. De nya föreskrifterna planeras att börja gälla den 1 december 2022.

Mer information om remissen och hur du går tillväga för att lämna dina synpunkter

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Bild: iStock

Kontakt - utförande av starkströmsanläggningar

Peter Lindberg

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

Kontakt - skyltning och märkning av starkströmsanläggningar

Maria Molin

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 68
E-post: maria.molin@elsakerhetsverket.se

Kontakt - innehavarens kontroll

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Kontakt - Elsäkerhetsverkets författningssamling och regelarbetet

Karin Sjöberg

Verksjurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Nyhetsbrev