Dammsugare i industrimiljö.

Dammsugare för industriell miljö testade

Finland, Norge och Sverige har genomfört ett gemensamt projekt med syftet att undersöka dammsugare avsedda för att användas i potentiellt explosiva utrymmen i industriell miljö. Dammsugarna var alla klassade enligt ATEX-direktivet.

Bristerna var turligt nog små

Totalt testades sex olika dammsugare i potentiellt explosiva utrymmen. Dammsugarna används inom industrin för att hålla rena utrymmen där potentiellt explosiva farliga gaser eller damm kan uppstå. Dessa dammsugare är föremål för mycket höga säkerhetskrav. Att göra rent är en grundläggande säkerhetsåtgärd på den här typen av anläggningar och därför föll valet på dammsugare i projektet.

Endast mindre brister konstaterades i dammsugarna och ingen dammsugare behövde tas tillbaka från marknaden.

- Det här nordiska projektet, ett första i sitt slag, visar att säkerheten bland professionell utrustning för industrin håller hög säkerhet, säger Martin Gustafsson, inspektör på avdelningen för marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

De små felen som hittades var brister i märkningen och det fanns heller ingen svensk bruksanvisning. Några mindre tekniska brister hittades, som till exempel att dammfiltret inte var korrekt jordat.

Snabba åtgärder bland tillverkarna

Efter undersökningen har tillverkarna gjort korrigeringar baserat på de upptäckter som hittats.

- Det är extra roligt när tillverkarna är måna om att göra rätt och dessutom rättade till felen omedelbart, säger Martin.

Samarbete inom ATEX - Atmosphères Explosibles

Projektet genomfördes av NKS-ATEX-forumet, där nordiska tillsynsmyndigheter samarbetar i frågor som rör ATEX-direktiven.

Slutrapport dammsugare i ATEX-miljö, språk engelska (pdf, 94 kB)

Bild: iStock
Text: Sandra Hjelm

 

Senast granskad: 2021-03-17