Kund och expedit i butiksmiljö.

Koppla säkert hjälper Elgiganten svara på kundfrågor

Elgiganten är en av de återförsäljare som deltar i Elsäkerhetsverkets satsning Koppla säkert. Här berättar Sara Larsson, assisterande försäljningschef, och Jimmy Charléz, försäljningschef, om hur tjänsten hjälper företaget att vägleda sina kunder rätt när de har frågor om elinstallationer.

Hur använder ni tjänsten Koppla säkert i er verksamhet?

- I dagsläget utbildar vi alla våra medarbetare i hur Kopplasäkert.se används, och de får gå igenom Elsäkerhetsverkets digitala utbildning om tjänsten. Framöver, när det blir möjligt efter covid-19, kommer vi även ha med det i våra utbildningar där vi träffas fysiskt.

Nyligen avslutade vi också ett stort arbete med hur vi visuellt visar upp Koppla säkert ute i våra verksamheter runt om i landet. Bland annat har vi olika typer av dekaler både i varuhus och i vår butik på nätet, för att synliggöra tjänsten för våra kunder och medarbetare. Dekalerna syns redan nu i nätbutiken, på produkter som tvättmaskiner, torktumlare, ugnar och spisar.

På vilket sätt hjälper Koppla säkert er att hantera era kundrelationer?

- Koppla säkert visas initialt i våra säljkanaler i våra varuhus och online, där vi uppmärksammar våra kunder på vilka regler som gäller för installation av våra produkter, främst vitvaror. Vi kommer också att löpande utbilda medarbetare och säkerställa att vi använder Kopplasäkert.se i våra kundsamtal.

Vår personal har stor nytta av tjänsten i det vardagliga kundsamtalet, där kanske både medarbetare och kund är osäkra på hur en produkt kan eller ska installeras i kundens hem. Vi får ofta frågor om hur våra produkter ska installeras, och med Kopplasäkert.se kan vi ge ett tydligt svar på frågorna och vägleda våra kunder rätt. Det skapar trygghet för våra medarbetare och för kunderna, säger Sara Larsson.

Hur skulle ni vilja att tjänsten funkar i framtiden – utvecklingspotential?

- Vi skulle gärna se att det finns bilder och andra visuella element som beskriver vissa elinstallationsarbeten, för att hjälpa användaren ytterligare. Dessutom skulle Elsäkerhetsverket kanske kunna utveckla tjänsten så man kan ta till sig den på olika språk. Utifrån den bransch vi representerar vill vi självklart gärna se mer information och praktiska exempel om just våra produktgrupper. Sökordsoptimering är ett annat önskemål från oss – en funktion som kan underlätta för användaren som söker på till exempel häll istället för spis eller spishäll.

Varför tycker ni att Koppla säkert behövs?

- Det råder stor förvirring hos kunder om vad en privatperson får och inte får installera själv, vi ser att det här är en bra hjälp på vägen för många, avslutar Jimmy Charléz.

Bild: Elsäkerhetsverket/Daniel Dahlgren
Text: Anna Josephsen

Senast granskad: 2021-03-17