Porträttbild på Anders Persson.

LEDARE - Vad driver oss framåt?

Elbranschen har en lång historia av att ligga i framkant. Från när de första pionjärerna drog de första kopparledningarna vid förra sekelskiftet till när vi idag installerar allt mer energieffektiv teknik för morgondagens hållbara samhälle. Vi har i vårt DNA att bygga en elanläggning för framtiden .

I år firar vi 100 år av demokrati i Sverige. Ett ypperligt tillfälle att titta på oss själva och fundera på hur vi som individer, företag, myndigheter och bransch bidrar till ett bättre samhälle.

Så vem är det då bygger vår framtida elanläggning idag? Fortfarande 2021 så är det nästan alltid en man som gör det. Idag är det 28 gånger vanligare för en ung man att välja el- och energiprogrammet på gymnasiet än att en ung kvinna gör det. Det är fem gånger vanligare att den unge mannen väljer teknikprogrammet.

Vad är det som skrämmer de unga talangerna? Utgångsläget borde vara gott. Det finns oändligt många roller och karriärmöjligheter i sektorn. Framtidsutsikterna är dessutom mycket goda. Företagen frodas, jobben finns i hela landet och jakten på kompetens är stundtals intensiv. Vårt uppdrag är dessutom viktigt på riktigt. Vi befinner oss i hjärtat av samhällets omställning mot hållbarhet. Men bilden som förmedlas är inte lika rik på mångfald och visar sällan alla de delar som dagens högteknologiska elsystem består av, det riskerar att styra ungdomarna mot mer vidsynta branscher.

Är läget hopplöst? Civilingenjörsprogrammen ger hopp om framtiden. Exempelvis är inriktningen mot energiteknik på god väg att uppnå en jämn könsfördelning, just nu 35 procent kvinnor. Bland högskoleingenjörerna ligger energiteknik steget efter men har ändå mer än fördubblat andelen kvinnliga studenter de senaste tio åren och ligger nu på 25 procent. Det här visar att intresset för våra viktiga frågor finns på hela arbetsmarknaden. Nu behöver det intresset omfamnas i alla karriärvägar in i branschen, av alla arbetsgivare och av oss alla redan yrkesaktiva kollegor.

Vad kan vi då göra? Det görs redan en hel del, till exempel Upplystsverige.se som är ett gemensamt initiativ mellan Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet för att förändra kulturen och värderingarna i branschen. Föreningen Kraftkvinnorna driver förtjänstfullt frågan om kvinnliga förebilder i sektorn via bland annat sitt Instagramkonto. Men om det ska hända på riktigt så behöver vi alla stanna upp och ta oss tid att lyssna. I det här numret har vi intervjuat två auktoriserade elinstallatörer som berättar om sina erfarenheter från verkligheten. Lyssna på deras och andras berättelser. Vi kan inte skylla läget på unga kvinnors val av utbildning, det handlar om att vi alla måste skapa inkluderande arbetsplatser, fria från fördomar och jargong. Det är det som kommer göra sektorn attraktiv för män och kvinnor, och som kommer att möjliggöra vår fortsatta tillväxt.

Varför ska vi engagera oss? På Elsäkerhetsverket är vi övertygade om att mer inkluderande arbetsplatser och en mer jämställd bransch kommer att ha positiva effekter på elsäkerheten. Att jobba med el och elsäkerhet handlar om att förutse och lösa potentiella problem. Ju rikare en arbetsplats är på perspektiv, desto bättre är den också på problemlösning. Vi behöver vidsyn om vi ska komma vidare som bransch. Vi har inte råd att låta andra branscher och arbetsgivare gå vinnande ur striden om de bästa talangerna – män som kvinnor. Jag lovar att komma tillbaka och berätta om hur vi jobbar med jämställdhetsintegrering på vår myndighet och hur vi därigenom kan bidra till en bättre elbransch.

Anders Persson, GD vid Elsäkerhetsverket

Bild: Maria Obed

Senast granskad: 2021-03-17