Äldre man vid dator med kreditkort i handen.

Test av elprodukter från Amazon

Under 2020 testades elprodukter från ett antal större e-handelsplatser och nu har även produkter från amazon.se granskats. Karin Dröschmeister arbetar vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning och svarar här på några frågor om undersökningen.

Varför testar ni produkter från stora näthandelsplatser?

- Det primära syftet är att få bort farliga produkter men det är också ett viktigt underlag för fortsatt tillsyn av elektriska produkter. Vi vill bland annat skapa en dialog med de stora e-handelsplatserna om det svenska regelverket för elprodukter.

Vilka produkter har ni undersökt och varför?

- Vi valde att köpa in 15 produkter inom tre produktkategorier.

Nattlampor

- Nattlampor för att koppla ihop med tidigare års projekt med Sveriges konsumenter.

Hushållsapparater

- Utifrån resultat från en Sifo-undersökning vi genomförde 2020 valde vi att köpa in och testa hushållsapparater som exempelvis blender, mixer, elvisp och kaffekokare. Sifo-undersökningen visade att det är vanligt att dessa produkter handlas via nätet samt att de också orsakar skador.

Massagepistoler

- Vi köpte också in massagepistoler för att produkttypen har förekommit både i tullärenden och produktanmälningar. Dessutom har vi satt försäljningsförbud med allvarlig anmärkning på två modeller. Det här är också en relativt ny produkt som det görs mycket reklam för, det finns ett stort urval av dessa produkter på amazon.se.

Testet blev uppmärksammat av TV4

- Elektriska produkter som visar sig ha brister är något som berör oss alla. Särskilt när det är vanligt förekommande produkter som vi har i våra hem. I samband med att produkterna skickades för test till Fimko, ett oberoende testlabb, medverkade TV4 som filmade provningen. Bilderna sändes sedan i ett längre inslag i TV4 Nyheterna där det även diskuterades om problematiken i regelverket. Det svåra, i korthet, kan beskrivas med att vissa produkter som säljs via amazon är deras egna och andra säljs av butiker från länder utanför EU.

Alla produkter som säljs på den svenska marknaden ska uppfylla regelverket, oavsett om säljaren finns inom eller utanför Europa. Vi som marknadskontrollmyndighet kan inte bedriva marknadskontroll mot en tillverkare från ett land utanför EU. Som regelverket är utformat kan vi bara hålla en webplattform, som exempelvis amazon, ansvariga när det gäller produkter de säljer i eget namn om plattformen finns representerad inom EU.  

Det innebär att kunden som köper en elprodukter från en säljare som finns utanför EU blir så kallad privatimportör, vilket innebär att köparen övertar ansvaret för att produkten är säker. Om du köper en produkt inom Sverige är det tillverkaren eller importföretaget som äger ansvaret för att den är tillverkad på ett säkert sätt enligt gällande säkerhetskrav.

Med detta som bakgrund anser vi att dialog är ett första steg för att komma till en lösning, samtidigt är det viktigt med medvetna konsumenter som själva ställer krav på sina produkter.

Vilka resultat sticker ut och vad kan det innebära?

- Gemensamt för samtliga produkter är att det saknas bruksanvisning på svenska. Två av produkterna saknar CE-märkning, vilket är tillverkarens försäkran att produkter uppfyller alla de bestämmelser som ställs utifrån relevanta EU-direktiv. Flertalet saknar typbeteckning som måste finnas för att kunna spåra en produkt till viktiga dokument, detta kan antyda att en korrekt bedömning av överrensstämmelse inte genomförts. Namn och adress till den ansvarige importören eller tillverkaren saknades, detta försvårar kontakten för konsumenten om något till exempel skulle vara fel på produkten.

Vilka brister är farligast?

- Två av produkterna levererades med en UK-stickpropp vilket inte är tillåtet att säljas i Sverige. De är inte anpassade för att användas i svenska uttag och adapter är inte till för långvarig användning. En av de fem nattlamporna till barn som beställdes hade en amerikansk stickpropp.

En av massagepistolerna uppfyller inte kraven på förstärkt isolering samt krav på krypavstånd mellan primär- och sekundärlindning, detta kan innebära risk för elchock eller brand.

Bild: iStock
Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2021-03-17