Nyhetsbrev för elinstallatörer och elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket gav tidigare ut ett nyhetsbrev som riktade sig specifikt till elinstallatörer och elinstallationsföretag. Detta har ersatts av ett bredare nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger per år istället för två gånger per år.

Här hittar du länkar till tidigare nummer av nyhetsbrevet för elinstallatörer och elinstallationsföretag.

2018

2017

Sidansvarig: Elisabet Ek