Batterilager saknar krav på tydlig märkning

Batterilager lagrar energi från solceller som kan användas när solen inte lyser. Intresset för att lagra solenergi ökar och det finns en hel del att tänka på som kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

Elsäkerhetsverket har under året utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav för nätanslutna energilager. Rapporten visar att det brister i kraven för varselmärkning och att det kan innebära säkerhetsrisker för den som ska utföra arbete på eller installera ett batterilager. 

- Vi har kartlagt vilka regelverk och standarder som idag gäller. Syftet har varit att se om de med dagens utveckling kan ses som tillräckliga för att säkerställa säkra och störningsfria elinstallationer, säger Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket, projektledare för utredningen.

Intresset för batterilagring och solceller ökar – vad tror du det beror på?

– I takt med att priset sjunker på både batterilager och solceller samt att regeringen nu inför bidrag till privatpersoner, förväntas antalet batterilager kopplade till solcellsanläggningar i Sverige att öka. Batterilager i kombination med solceller kan vid gynnsamma förhållanden göra att ett hushåll blir självförsörjande på el större delen av året.

Finns det risker som vi inte känner till så bra?

– Så kallade dubbelmatade anläggningar kan utgöra en säkerhetsrisk för den som ska utföra arbete på anläggningen. Att elanläggningar är korrekt märkta och att konsumenten förstår att man har ett hus som omfattar spänning från både elnät och batteri är viktigt, säger Mikael Carlson.

Vilka brister anser Elsäkerhetsverket är viktiga att komma tillrätta med?

– Förutom varselmärkning som jag nämnt ser vi ett annat problem och det är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut vilket är den vanligaste kemin för nya batterilager. Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga av tillförlitlig styrelektronik för att inte innebära en säkerhetsrisk.

Det pågår ett stort arbete inom de tekniska kommittéer som jobbar med standardiseringsfrågor gällande batterilager och litium-jonbatterier.

Vad kommer ni på Elsäkerhetsverket att göra med det som framkommit i er rapport?

– På Elsäkerhetsverket kommer vi att uppdatera en föreskrift för varselmärkning och se över eventuellt informationsmaterial för energilagring mot de viktigaste målgrupperna, säger Mikael Carlson.

Ladda ner hela rapporten här

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Elisabet Ek