Vanliga frågor om laddstationer för elbilar

I samband med att frågor om laddning av elbilar ökar har vi bett Per Höjevik, chef för Avdelningen för analys vid Elsäkerhetsverket, svara på de vanligaste funderingarna kring laddstationer och elsäkerhet.

Vad är viktigt att tänka på när man installerar laddstationer för elbilar?

Laddning av elbilar innebär en ökad last på elanläggningen. Vid alla kompletteringar av en anläggning måste man säkerställa att den klarar den förändringen. Utmaningen är inte bara ökad last utan även uttagsmönstret då den ökade lasten kan vara konstant under längre tid.

Vilka alternativ finns?

Alternativet till att installera en laddstation kan vara att använda ett befintligt uttag. Om man gör detta val är det väldigt viktigt att man anlitar en elinstallatör, eller yrkesman under överinseende. Hen får gå igenom och kontrollera att den anläggning man använder klarar av en hög belastning över lång tid. Man bör också vara noga med att kontrollera sina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång.

Måste man ha en särskild laddstation?

För privatbruk och laddning med upp till 16 ampere finns idag inga krav på att man måste ha en laddstation.

Vilka vanliga fel finns gällande bostäder och laddning?

Det finns ännu ingen tydlig bild av vilka fel som är vanligast. Vi kan ana att den förändrade användningen är den största utmaningen i kommunikationen, då vi i Sverige har en stor mängd med stolpar och uttag för motorvärmare. ”Överbelastning” av existerande anläggningar är en viktig del att vara vaksam över. Dessutom använder människor ibland förlängningssladdar, då uttagen kanske sitter för långt ifrån där man kan parkera bilen. Förlängningssladdar som kanske inte är dimensionerade för den konstanta strömmen bör man också vara uppmärksam på.

Hur ser det ut med kunskapen kring det här?

Det är många som ringer och frågar och det är positivt. Utmaningen är de som inte ringer. Det är fortfarande en del luckor i kunskap och förståelse hos de som laddar hemma, men genom att fler produkter tas fram och installeras för laddning så ökar kunskapen och elsäkerheten.

Vad bör elinstallatörer tänka på?

Elinstallatören bör tänka på att det handlar om höga laster under långa tider. Det är noga med att dimensionera därefter. Elinstallatörerna måste verkligen poängtera för sina kunder hur viktigt det är att gå igenom och säkerställa att anläggningen bakom laddstationen bör kontrolleras.

Det finns tydligen en webbplats som heter Elbilsakuten vad är det och vad syftar den till?

Elbilsakuten är en facebookgrupp som startats av Power Circle. Enligt Power Circle är syftet att utbilda det svenska folket och höja kunskapen kring laddbara fordon och laddinfrastruktur. I denna grupp kan vem som helst ställa frågor och få svar kring elbilar och laddning.

Text: Cia Edlund/Per Höjevik/Anders Richert
Foto: Mostphotos

Mer information

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Elisabet Ek