En elbil på laddning.

Fem frågor om laddning av elbilar

Räknas laddpunkter till starkströmsanläggningar? Kan jag ladda elbilen hemma? Många frågor kommer in till Elsäkerhetsverket om laddning av elbilar och därför har myndigheten tagit fram information som hjälper dig som har funderingar.

I april 2018 fanns 52 318 laddbara bilar och 5 068 publika laddpunkter i Sverige enligt elbilsstatisk.se. Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket, får många frågor både från medier, allmänhet och bransch om elbilsladdning. Han upplever att det förekommer en hel del felaktig information på marknaden, inte minst bland de som säljer elbilar.

- Vi har tagit fram en folder om att ladda elbilen som finns att ladda ner på vår webbplats. Den är tänkt att vara ett stöd för den som har köpt eller planerar att köpa en elbil eller laddhybrid och som vill ha möjligheten att ladda hemma. Vi har också kontakt med branschorganisationen Bil Sweden för att nå ut med information till de som säljer el- och hybridbilar, säger Mikael Carlson.

Vad bör man tänka på när man funderar på att köpa en elbil?

- Har man möjlighet att ladda där man bor? Det är inte självklart för hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Man bör även ställa sig frågan om elanläggningen klarar av den utökade lasten som det innebär att ladda en elbil.

Vilka är de vanligaste missförstånden kring elbilsladdning?

- Det är inte bara vägguttaget som har svårt att klara höga effekter långvarigt. Även kopplingspunkter mellan eluttaget och gruppcentralen kan vara försvagade eller felaktiga. Dessutom bör man vara försiktig med själva laddkabeln då den kan slitas av grova ytor såsom asfalt eller betong.

Vad ska man ha för laddstation?

- Typ 2 don med laddning enligt mod 3 är säkrast. Då får man en utrustning som inte bara har rätt typ av jordfelsbrytare med DC skydd, utan som även övervakar laddningen. Typ 2 uttaget är dessutom gjort för höga kontinuerliga effekter och förreglas elektriskt enligt mod 3 så att man inte kan rycka isär strömbärande kontakter utan att strömmen först bryts.

Installation av en laddpunkt ska göras av ett elinstallationsföretag med verksamhetstyp "Övriga anläggningar för användning av el". Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses installationen uppfylla myndighetens krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Det är värt att i sammanhanget notera att standardiseringen har uppmärksammat problemen kring elbilsladdning och arbetat fram nya krav för laddpunkter i senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna (avsnitt 722).

Schukoladdning, alltså laddning i vanligt uttag, ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre, exempelvis vid sommarstugan eller när man är på besök där särskild laddpunkt saknas. Men ställ ned strömmen till 8-10 Ampere och ha uppsikt över laddningen.

Vad kan hända om man inte gör rätt?

- Det kan uppstå varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen om anläggningen har brister. Alltså risk för brand vid långvarigt användande. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar.

Vilka är de vanligaste felen?

- Förekomsten av laddbara bilar i Sverige är fortfarande mycket låg och statistiken är därför inte tillförlitlig. Erfarenheter från Norge som har en större elbilspopulation visar dock på varmgång i främst eluttag och kopplingspunkter, men det är även vanligt att uttag och laddkablar slits mekaniskt. Även i Sverige finns erfarenheter av varmgång i eluttag och kopplingspunkter men detta är oftast kopplat till andra typer av laster.

Ladda ner foldern "Ladda elbilen - kan jag ladda hemma?"

Text: Cia Edlund/Mikael Carlson
Foto: Mostphotos, Elsäkerhetsverket

Sidansvarig: Cia Edlund