Händer med arbetshandskar arbetar med kabel i vägg

B-auktorisation - vad får man göra?

Elsäkerhetsverket får ofta frågor om B-auktorisation. Här kan du läsa svaret på en vanlig fundering kring vad auktorisationen omfattar.

Fråga: Jag har en B-auktorisation. Min fråga är om rörläggning inomhus/utomhus ingår i auktorisationen samt om dosor på en befintlig gruppledning är ett okej arbete? Vad mer får jag göra?

Elsäkerhetsverket svarar och förklarar

Med hänvisning till ELSÄK-FS 2017:4 gäller följande:

En begränsad auktorisation (B) omfattar elinstallationsarbeten på en starkströmsanläggning för lågspänning, begränsat till arbete i befintlig gruppledning både ute- och inomhus. Det innebär att du får:

  • sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
  • fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen,
  • koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Som förklaring menas att du med en begränsad B-auktorisation får utföra reparationsarbete i en befintlig gruppledning, på både dold och öppen förläggning. Dock inte ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning. Det går till exempel inte att be ett elföretag med auktorisation A att förbereda en så kallad avdosning, där kopplingsdosa sätts upp efter elcentralen, och sedan bygga vidare gruppledningen med en B-auktorisation i elanläggningen.

Med en B-auktorisation har du rätt att utföra flyttning av elapparater så som belysningsarmatur, elkopplare, uttag med tillhörande förläggningssätt, anordningar för in- och losskoppling av exempelvis värmepanna och hissanordning. Du får även byta arbetsbrytare eller liknade frånskiljningsanordning.

Att tänka på

B-auktorisationen gäller inte för någon typ av elarbete i gruppcentral eller liknande kopplingsutrustning.

För yrkesmässigt arbete gäller att den som utför arbetet ska ingå i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram samt (om företaget utför arbete på annans anläggning) att företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för rätt verksamhetstyp.

Text: Magnus Karlsson
Foto: Adobestock

Sidansvarig: Per Höjevik