Spishäll, med kastrull på

Hej Katarina! – Vad är senaste nytt om de norska spisdonen?

Katarina Olofsson arbetar som inspektör med marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket. Här svarar hon på frågor om det nya anslutningsdonet för spisar.

Vad är senaste nytt?

– Den 9 september publicerade SKatarina Olofsson arbetar som inspektör marknadskontroll vid ElsäkerhetsverketEK Svensk Elstandard ett tillägg till standarden SS 428 08 34. Tillägget innehåller en typ av stickpropp för anslutning av spisar med enfasanslutning upp till 25 A. Det är denna produkt som ibland kallas för det norska spisdonet. Elsäkerhetsverket har till följd av detta skickat ut ett förslag om att uppdatera de föreskrifter som gäller för stickproppar och uttag, så att produkter får börja utföras enligt det nya tillägget.

Varför kallas det för det norska spisdonet?

– Det anslutningsdon som tillägget till standarden beskriver har sitt ursprung i Norge.

Får det norska spisdonet säljas i Sverige?

– Nej, det är inte tillåtet att sälja i Sverige idag. Vi har detaljregler om vilka stickproppar och uttag, eller anslutningsdon, som får finnas i Sverige, och det norska spisdonet listas inte i dessa regler.

Vad gör ni åt det?

– Vi vill ändra på föreskrifterna så att man kan tillverka och sälja anslutningsdon som är gjorda enligt det nya tillägget. Vi har därför skickat ett förslag om det på remiss, så att de som vill kan lämna synpunkter. Förhoppningen, om inget oförutsett händer, är att det ska bli tillåtet att sälja de norska spisdonen från 1 januari 2019.

Finns det några undantag från förbudet att sälja?

– Det finns ett undantag som gäller produkter som tillverkats i Norge. Eftersom Norge ingår i EES-avtalet får vi inte hindra produkter som tillverkats i Norge, så länge de är ofarliga. Detta betyder att i de fall ett specifikt spisdon faktiskt tillverkats i Norge, enligt norska regler, får de säljas även här i dag.

Får man installera det norska uttaget?

– Nej, det är inte tillåtet att installera dessa uttag med annat än att de är tillverkade i Norge. Då det kan vara väldigt svårt att få tag på ett sådant norsktillverkat uttag är det i praktiken fast installation som gäller. Men det är detta vi vill ändra på genom att föreslå ändrade regler.

Text: Sandra Hjelm
Foto: Elsäkerhetsverket, Mostphotos

Sidansvarig: Sandra Hjelm