Gemensamt krafttag mot hoverboards

På senare tid har det förekommit ett antal otäcka bränder med hoverboards. För att komma till rätta med problemet så har Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Elsäkerhetsverket tagit ett gemensamt krafttag.

Det började med att andra myndigheter i Europa stoppade försäljningen av hoverboards på grund av brister i elsäkerheten. Även i USA stoppades en stor mängd hoverboards. Och i medierapporteringen från utlandet har det förekommit en hel del bränder med brinnande brädor.

Bara i augusti 15 bränder!

Brand i husI dagsläget har minst 15 bränder skett i Sverige, sen augusti, enligt MSB. Utöver det finns ett stort mörkertal som inte kommit till myndigheternas kännedom.

Bland de 15 bränder som MSB konstaterat har minst tre personer skadats i själva branden. Bränderna kan vara allt från att bara själva hoverboarden brunnit till att den har orsakat en större brand i bostaden. De flesta av bränderna har inträffat i samband med laddning men det förekommer fall av bränder även under användning och vid vila. Därför uppmanar myndigheterna att alltid ladda hoverboarden under uppsikt.

– 15 bränder under en dryg månad är en anmärkningsvärt hög siffra, säger Mattias Strömgren, olycksutredare och analytiker på MSB. Det är också oroväckande att ett par av bränderna har inträffat när hoverboarden inte laddas.

Gemensam undersökning

I dagsläget ses hoverboarden rent lagmässigt som en maskin, vilket gör att Arbetsmiljöverket står som huvudansvarig för att utreda produktens säkerhet. Elsäkerhetsverket kommer dock att bistå Arbetsmiljöverket i utredningen genom att testa dem i testlabb. Redan nu har ett par hoverboards skickats på test. Dessa exemplar har tidigare stoppats i tullen.

– Resultatet av testerna kommer att vara klara inom ett par veckor, säger Martin Gustavsson vid Elsäkerhetsverket.

Tips från MSB om det börjar brinna är att använda pulversläckare eller brandfilt.
Se även till att ha minst en fungerande brandvarnare hemma.

Text: Cia Edlund/Martin Gustavsson
Foto: Mostphotos

Sidansvarig: Elisabet Ek