Luftavfuktare kan innebära brandrisk

Nu är de fuktiga månaderna här och luftavfuktare som fattar eld har blivit ett återkommande problem. Elsäkerhetsverket ska, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten Karlstadsregionen, undersöka varför det uppstår bränder och varför det blir så allvarliga konsekvenser.

Brandmän släcker brandUnder hösten 2016 kommer Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Karlstadsregionen att samarbeta kring bränder med luftavfuktare. Man kommer bland annat att testa vad som händer när en luftavfuktare i ett hus fattar eld, för att noggrant studera hur den beter sig vid brand.

– Vi ser det här som en bra möjlighet att verkligen noga studera vad som händer med luftavfuktare som fattar eld, säger inspektör Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverket.

Kolla till din luftavfuktare!

En luftavfuktare fungerar i regel så att du ställer in önskad luftfuktighet vilket då gör att den går igång med jämna intervaller, för att hålla en viss fuktighetsnivå. Om du ska resa bort och inte vill stänga av luftavfuktaren så är det bra att kontrollera filtret innan. Det kan också vara så att den modell du har inte kan köras fullt ut hela tiden, utan behöver vila. Det gäller dock bara vissa modeller. Läs din bruksanvisning noga.

Se också till att du placerar din brandvarnare så att du hör den. Har du till exempel ett sovrum som ligger på andra våningen så är ett tips att seriekoppla den så att du verkligen hör den när du sover.

Tänk på det här när du har en luftavfuktare eller tänker köpa en:

  • Var noga med att läsa bruksanvisningen för just din luftavfuktare. Använd luftavfuktaren på det sätt den är avsedd.
  • Se över filtret i luftavfuktaren.
  • Kontrollera filtret extra noga om du ska åka bort under längre tid.
  • Köp en luftavfuktare som klarar av rummets dimensioner, kolla noga detta innan du köper en.
  • Se till att du har jordfelsbrytare och seriekopplad brandvarnare installerad.

Har du en luftavfuktare som tillverkaren har återkallat? Läs mer om det här:
Wood's återkallar luftavfuktare

Text: Thomas Nilsson
Foto: Mostphotos

Sidansvarig: Elisabet Ek