Robotgräsklippare – en trädgårdshjälp som kan störa

Robotgräsklippare har blivit allt vanligare i trädgårdarna där de håller snyggt på egen hand utan speciellt mycket mänsklig inblandning. Men hur fungerar de tillsammans med annat i sin omgivning?

Produkter i samhället ska vara CE-märkta vilket bland annat syftar till att de ska kunna fungera tillsammans. Detta kallas för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC. I takt med att robotgräsklippare blivit allt mer populära har Elsäkerhetsverket fått in anmälningar om EMC-problem. Bland annat radiostörningar, problem med internet via ADSL- och telefonledningar samt robotgräsklippare som stört varandra. Nyligen fick myndigheten kännedom om ett fall där radiostyrda klockor slutade fungera.

Hur det fungerar – och varför det kan bli problem

Grundprincipen är enkel, robotgräsklipparen åker runt och klipper i ett slumpvist mönster. När klipparens batteri börjar ta slut åker den ”hem” till laddstationen och vilar upp sig där ett tag för att ladda batteriet. Sedan ut och jobba igen. Men den ska förstås bara jobba på den egna gräsmattan och här gäller det att markera revir. Reviret markeras med en elektrisk tråd, en gränstråd, runt gräsmattan vilken sänder ut en signal som gräsklipparen känner av. När gräsklipparen når tråden vänder den.

– Det vi har sett är att signalen till gränstråden ibland kan orsaka problem. Den önskade signalen använder en viss frekvens men på grund av olämplig konstruktion kan det också skapas signaler i helt andra frekvensområden. Det medför frekvenser som är onödiga för gräsklipparens funktion men som används för annat – exempelvis radio. Om gränstråden är lång fungerar den som en effektiv sändarantenn och resultatet blir en oavsiktlig störsändare, säger Henrik Olsson, vid Elsäkerhetsverket.

Bilden nedan beskriver vad som händer.

Den önskade signalen till robotgräsklipparen är markerad med grönt. De oönskade signalerna, som exempelvis kan störa radiomottagning, är markerade med rött.

Här syns signaler från gränstråden till en robotgräsklippare som orsakar radiostörningar för kortvågsradio. De störande signalerna är så starka att det är svårt att ta emot vanliga radiosignaler. Varje pigg i bilden är en signal från gränstråden. Ett mätinstrument, en spektrumanalysator, som visar vilka signaler som finns på olika frekvenser har använts tillsammans med en mätantenn som fångat upp signalerna.

Liknande problem, i varierande grad, har Elsäkerhetsverket kunnat konstatera vid marknadskontroll av fyra modeller av robotgräsklippare.

Viktigt att det fungerar

Eftersom vårt samhälle är beroende av både trådlös kommunikation, våra radiofrekvenser som är en viktig naturtillgång, och fungerande utrustningar måste de olika utrustningarna uppfylla vissa krav. Därför finns ett EU-direktiv som reglerar detta, det så kallade EMC-direktivet. Det viktigaste i direktivet kan sammanfattas som skyddskravet, helt enkelt att utrustningar ska konstrueras så att de inte orsakar störande signaler men utrustningarna ska också ha en viss tålighet mot andra signaler.

Elsäkerhetsverkets bedömning är att tillverkarna av vissa produkter inte har lyckats hantera EMC-problematiken, eftersom produkterna skickar ut starka och helt onödiga signaler som inte behövs för funktionen, men som kan störa andra utrustningar. Myndigheten har också gjort bedömningen att det bör vara enkelt att konstruera produkterna för att undvika de beskrivna störningsproblemen och på så vis få en produkt som kan samsas med annat i sin omgivning.

Samverkan för tydligare krav i framtiden

Elsäkerhetsverket samarbetar med Post- och telestyrelsen och tanken är att medverka i arbetet med en produktstandard som ger tydliga och lämpliga krav.

Text: Henrik Olsson/Cia Edlund
Foto: Toppbild - fotomontage Mostphotos/Artikelbilder- Elsäkerhetsverket

Mer information

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Elisabet Ek