Förkolnat material i en hoverboard.

Vad du bör tänka på innan du köper en hoverboard

Hoverboards, även kallad elektrisk balansbräda, balance scooter eller airboard, är fortfarande mycket populära och utbudet på marknaden är enormt. Men hoverboards har tyvärr orsakat en mängd olyckor och därför finns det en del att tänka på när du vill köpa en balansbräda, speciellt om du väljer att köpa en hoverboard via direktimport på nätet.

– Hoverboards är ur produktsäkerhetssynpunkt klassade som maskiner, säger Monica Torgrip, enhetschef för Teknik på Arbetsmiljöverket. Och i Sverige är det vi på Arbetsmiljöverket som genom marknadskontroll kontrollerar att de som tillverkar, importerar och säljer maskiner, inklusive hoverboards, följer EU-reglerna.

Tidigare i år kontrollerade Arbetsmiljöverket hoverboards genom oanmälda besök hos åtta stora butikskedjor i Stockholmsområdet. Av tretton granskade hoverboards var det tio stycken som inte uppfyllde de formella kraven på bruksanvisning, CE-märkning och EG-försäkran.

– Just nu har vi drygt tjugo ärenden som rör hoverboards, fortsätter Monica. Dels är det ärenden via tullen, dels via anmälningar som gjorts via vår hemsida. Och de som inte uppfyller reglerna, stoppas för vidare försäljning av oss.

Vad ska du tänka på när du köper en hoverboard?

Bränt vägguttag. Foto: IDGMellan juli 2016 och april 2017 har 48 kända bränder rapporterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för statistik över brandolyckorna. De inträffade olyckorna har främst varit orsakade av hoverboards som varit på laddning.

Det är därför oerhört viktigt att du som konsument kontrollerar att den hoverboard som du har tänkt köpa uppfyller de formella krav som finns. Det är dels att den är CE-märkt, dels att den har en svensk bruksanvisning, samt att det finns en "Försäkran om överensstämmelse" där det står vem som tillverkat den. CE-märkningen innebär att tillverkaren går i god för att produkten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som gäller i Europa.

– CE-märkningen ska tillsammans med CE-symbolen ha en identifikation, säger Monica, så att den hör ihop med den "Försäkran om överensstämmelse" och den bruksanvisning som medföljer produkten.

Då kan du vara säker på att instruktionerna i bruksanvisningen verkligen gäller den produkt som du köpt, till exempel minsta och högsta vikt som balansbrädan klarar med mera.

Anmäl felaktigheter till Arbetsmiljöverket!

Det är enkelt att förhindra nya olyckor och bränder med hoverboards om vi alla hjälps åt. Hittar du en balansbräda ute på marknaden som du anser är farlig eller bristfällig, så anmäl den till Arbetsmiljöverket. Använd Arbetsmiljöverkets e-tjänst.
Anmäl farliga eller bristfälliga produkter, på Arbetsmiljöverkets webbplats

Lycka till med ditt inköp och förutom att skydda dig ur elsäkerhetsmässig synvinkel, glöm inte att skydda dig som person genom att använda hjälm och andra skydd innan du ger dig ut på din åktur!

Källhänvisningar:
https://www.av.se/press/saljstopp-for-10-av-13-granskade-hoverboards/

Text: Maria Fallström, MaFalls AB
Foto: Hoverboard - Arbetsmiljöverket, Vägguttag - M3/IDG

Sidansvarig: Elisabet Ek