Bild på radiovågor

Störande elprylar skräpar ner vårt elnät

Har du någonsin vaknat mitt i natten av att din hårtork plötsligt gått igång? Eller att du kan höra konstiga ljud från dina apparater? Nej, det är inte spökerier utan mycket möjligt att det är din granne som laddar sin elbil, eller dina egna solpaneler på taket som är orsaken. Det finns något som kallas supratoner och kan liknas vid skräp på vårt elnät.

Bild på Sarah RönnbergSarah Rönnberg är biträdande professor i elkraftteknik vid Luleå Tekniska Universitet och hon har forskat om just detta. Bland annat har hon hittat en typ av störningar som hon kallar för supratoner. 

- Supratoner hittar vi på frekvenser som ingen tittat på tidigare. Det beror kanske på att det är först i år som vi fått en standard för det här området. Det är vid 2-150 kHz som vi kan mäta supratoner och de frekvensområden som traditionellt begränsats av regelverket ligger under eller över dessa frekvenser, säger Sarah Rönnberg.

- En anledning till att det är ett glapp i frekvensområdet där ingen tidigare tittat på störningar under 2 kHz eller över 150 kHz beror troligen på att standarden togs fram för att reglera användning av radiofrekvenser. Idag används så mycket mer teknik på vårt frekvensband, som exempelvis robotgräsklippare, säger Thomas Nilson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Mer teknik ger ökad belastning på vårt elnät. Med produkter som ger störningar på elnätet blir kvaliteten sämre som i sin tur påverkar annan elektrisk utrustning. Exempel på teknik som finns i våra hem som ökar belastningen lite extra är laddning av elbilar och solpaneler. Exempel på störningar kan vara konstiga ljud från TV eller spis, LED-lampor som flimrar eller att dimmerfunktionen till LED-lamporna inte fungerar. Ytterligare en störning är att klockor på till exempel mikrovågsugnar går för fort. Anledningen är att dessa klockor håller tiden genom att räkna nollgenomgångar på spänningen i elnätet.

Elvispen pratar med brödrosten

Supratoner är störningar på en viss frekvens som påverkar hur väl elektriska produkter fungerar tillsammans. Just detta samspel mellan exempelvis spisen och brödrosten kallas för elektromagnetisk kompatibilitet eller EMC.

- Alla EMC-störningar i våra hem beror inte på just supratoner, utan det finns övertoner och mellantoner och annat skräp också på våra elnät. Om du har en produkt hemma som ger EMC-störningar kan du exempelvis märka att TV-bilden blir dålig när du vispar grädde eller att radion börjar brusa, förklarar Thomas Nilson.

Hur påverkar supratoner mig och mitt hem?

Trots så mycket elektriska produkter som vi använder oss av idag kommer du troligen inte märka av några störningar från supratoner i ditt hem. Det är främst inom industrin som supratoner uppmärksammats då de stört processerna på något sätt.

- Det som du möjligen skulle kunna märka är ett svagt ljud från till exempel din ugn eller TV, ett högfrekvent ljud som ett pipande. Det finns ett exempel från en kycklingfarm i USA där man tror att just ett sådant ljud störde kycklingarna, många djur kan höra de här frekvenserna mycket bättre än vi människor. En annan teori är att supratoner störde belysningen och att det var ett flimrande ljus som oroade kycklingarna, men detta är alltså inte klarlagt, säger Sarah.

Det som vi ibland hör är störningar i kHz-området som kommer från apparater. Ett exempel är växelriktare för solceller som kan skicka ut frekvenser på några kHz. Denna störning kan sedan sprida sig i elnätet och ta sig in i exempelvis en TV eller mikrovågsugn där vi kan höra den.

Vidare forskning

För tio år sedan visste vi nästan ingenting om supratoner, Sarah använde begreppet första gången 2013 i samband med sin doktorsavhandling. Men det finns ett växande intresse och förra veckan besökte Sarah en konferens med flera utländska deltagare som intresserar sig för den här typen av störningar. Det pågår forskning på flera håll om supratoner, bland annat i Australien, Sydamerika och Tyskland.

Text: Sandra Hjelm
Bild: Isabelle Rönnberg

Mer information

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen