Pool med poolstege och utsikt över öppet landskap

Tips inför sommaren

Maten lagas utomhus, barnen plaskar i poolen och kvällarna tar aldrig slut. Visst är det härligt med sommar och värme. Men det är också en tid då vi tar med oss elen utomhus i högre grad än vanligt. Här kommer några tips som gör din sommar säkrare.

El i trädgården

Du kanske har en pool utomhus, som behöver en pump eller värmeanläggning. Eller varför inte lite mysig belysning för att förgylla kvällarna?

 • Det som är fast installerat ska vara gjort av ett elinstallationsföretag. Misstänker du att det finns brister – gör en elbesiktning!
 • Dra aldrig en elkabel från ett uttag inomhus för att använda till produkter utomhus.

Givetvis ska du se till att dina nära och kära som badar eller är nära belysningen, skyddas av en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare kan rädda liv.

 • Se till att du har jordfelsbrytare – kontakta ett elinstallationsföretag om du behöver installera en.
 • Glöm inte att sköta och testa den jordfelsbrytare du har, den måste motioneras för att fungera.

De produkter som ska användas ute måste vara anpassade för det.

 • Kontroller produkternas IP-klass, IP44 eller högre är normalt att kunna ha utomhus.
 • Kontrollera alltid i produktens bruksanvisning vad som gäller för din specifika produkt.

Blixtar och dunder

När åskan går handlar det om att vara extra försiktig och tänka på säkerhetsaspekterna. Oftast tar sig blixten in i byggnader via el- eller telenätet. När det åskar uppstår höga spänningar och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan så kallad krypström uppstå och senare ge upphov till brand.   

 • Det bästa skyddet är att dra ur sladden till ansluten el- och teleutrustning, detta är extra viktigt om du till exempel reser bort.
 • Låt ett elinstallationsföretag installera en jordfelsbrytare – det är viktigt även ur många andra elsäkerhetsaspekter.
 • Om du inte har en jordfelsbrytare och en säkring har gått i samband med åska så är det viktigt att låta ett elinstallationsföretag besiktiga elinstallationen. Brand kan uppstå flera veckor efteråt om husets elinstallation har tagit skada och så kallad krypström uppstår.

Läs mer om åska och åskskydd

Bygga i sommar?

Sommaren är också en tid då många bygger om hemma, eller kanske i sommarstugan. Om din renovering innebär elarbeten så ska du se till att den som gör arbetet hos dig faktiskt får göra det.

 • Kolla upp det företag du vill anlita i vår tjänst Kolla elföretaget (länk). Där får du svar direkt.

Flyg och far

Om sommarens utmaning istället är att ta sig utomlands för ett härligt miljöombyte så ska du tänka till om du köper elprodukter. Du måste se till att prylarna är gjorda för att använda här hemma när du är tillbaka.

 • Kontrollera märkningen - 230 volt är det som vi har i väggen
 • Kontrollera att det är en stickpropp som är tillåten och passar hemma.
 • Se till att få med en bruksanvisning som du förstår. Du kan nog inte kräva att få en på svenska men du kan nog få en på engelska eller annat språk som du kan. Det är för att du ska kunna använda prylen på rätt sätt. 

Text: Elsäkerhetsverket
Foto: Mostphotos

Mer information

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen