Brandskadat hus efter elbilsbrand.

Se upp för brandrisk vid elbilsladdning med timer

Under 2018 har Elsäkerhetsverket fått kännedom om att bränder startat i samband med elbilsladdning där timer använts. Ett vanligt misstag är att man använder timers och andra elprodukter utomhus fast de enbart är avsedda för inomhusmiljö.

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå. Det är viktigt att tänka på att alla delar i elanläggningen behöver vara anpassade för användningsområdet. 

- Schukoladdning, alltså laddning i ett vanligt eluttag, bör bara användas som en tillfällig lösning, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Timer eller förlängningskabel kan orsaka brand

Används dessutom en timer eller en förlängningskabel som pluggas in i eluttaget, tillkommer ytterligare komponenter och övergångar där överhettning kan ske, vilket kan leda till brand. Detta gäller även om man ansluter bilens motorvärmare/kupévärmare via timer eller förlängningskabel, även om riskerna där är något lägre på grund av att användningstiden vanligtvis är kortare och effekten lägre.

- Vid elbilsladdning i vanliga uttag rekommenderar vi att strömstyrkan ställs på max 8-10 Ampere och att laddningen hela tiden övervakas, säger Mikael Carlson.

Läs mer om hur du laddar elbilen säkert

Text: Jennie Andersson
Foto: Michael Steen

Sidansvarig: Cia Edlund