Profilen av två brandmän med brinnande hus i bakgrunden

Flest elbränder förekommer i äldre bostäder

Elsäkerhetsverket genomför en omfattande granskning av elsäkerheten i Sveriges bostäder. Nyligen publicerades en delrapport som visar att det varje år omkommer minst åtta personer i elbränder och att det är i äldre bostäder som det oftast brinner.

Syftet med granskningen är att kartlägga hur elsäkerheten ser ut i svenska bostäder eftersom Elsäkerhetsverket inte har mandat att göra det via tillsyn. Varje år gör Räddningstjänsten 1800 utryckningar på grund av elrelaterade bränder och mellan år 2005 – 2015 har antalet elrelaterade bränder ökat med 25 procent.

- Uppskattningsvis omkommer minst åtta personer varje år i elbränder. I drygt hälften av bränderna är elen direkt orsak till branden. Övriga som förolyckas beror på felaktig användning av en elprodukt, vanligtvis att man glömt spisen på. Ytterligare personer kan antas ha omkommit i elbränder då orsaken till dödsbränderna ofta är okänd, säger Magnus Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Stora kostnader för samhället är kopplat till de elbränder och elolyckor som sker. Försäkringsbolagen hade 2017 kostnader på cirka 366 miljoner kronor för bränder som orsakats av elfel.

Flest elbränder i äldre villor och radhus

Villor och radhus byggda före 1940 löper dubbelt så stor risk att utsättas för elbränder som för villor och radhus byggda 1980 eller senare. Jämför man med flerbostadshus byggda 1980 eller senare, löper villor och radhus hela fyra gånger så hög risk för elbränder.

- En tidigare undersökning som vi gjort tyder på att hela 30 procent av hushållen i egenägda bostäder har gjort någon elinstallation själva i sina hem. I äldre bostäder som ofta bytt ägare en eller flera gånger, har sannolikt obehörigt elinstallationsarbete utförts i någon del av elanläggningen, säger Magnus Karlsson.

Fler elbränder under vintern

Det sker nästan dubbelt så många bränder på vintern jämfört med sommaren. En trolig orsak är att risken för elbrand ökar med belastningen på elanläggningen. Det tyder på att det finns ett samband mellan ålder på elmateriel och bränder i fasta elinstallationer, då elmaterielens egenskaper försämras över tiden.

- Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson.

Felaktig användning och elfel i produkter

Felaktig användning av spisar är den vanligaste brandorsaken och resulterar i nästan 1 000 brandutryckningar per år till flerbostadshus, vilket är fem gånger högre än för villor och radhus.

TV-apparater har en drastisk minskning av bränder skett de senaste åren. När det gäller kyl/frys och även tvättmaskiner kan man ana en nedåtgående trend. Ändå rycker Räddningstjänsten ut till i snitt 50 bränder per år orsakade av elfel i tvättmaskiner. För batteriladdare och avfuktare går trenden åt andra hållet, där antal bränder ökat kraftigt från 5 till 25 uttryckningar per år.

Följande områden bedömd medföra störst risker vid elsäkerhetsbrister i bostäder. Områdena är sorterade i ordning, med största orsaken till elbränder och elolyckor först:

  • Felaktig användning av spis
  • Kyl/frys
  • Lampor/armaturer/lysrörsarmaturer
  • Lösa elkablar/skarvsladdar
  • Elcentraler
  • Eluttag
  • Fasta elkablar
  • Elektriska värmedynor/kuddar/filtar och madrasser
  • Tvättmaskiner och torktumlare

Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta granskningen Elsäkerhet i bostäder och en slutrapport väntas klar under 2019.

LÄS MER: Delrapport - Elsäkerhet i bostäder

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Cia Edlund