Saira Alladin håller upp pristavlan bredvid Ibrahim Baylan och förra årets vinnare Pia Brantgärde Linder.

"Jämställdhet är alla chefers ansvar"

Saira Alladin, regionchef på Sweco, fick nyligen pris som "Årets kraftkvinna 2018". Hon brinner för jämställdhet och anser att det först och främst är chefens ansvar. Själv har hon alltid försökt vara en kulturbärare, vilket inte alltid har varit lätt som kvinna och chef i en mansdominerad teknikbransch.

Saira Alladins intresse för teknik väcktes på högstadiet i hemstaden Trollhättan, där hon på sommarlovet gick en teknikkurs. Där och då inleddes en karriär inom energibranschen som lett fram till att hon idag på Sweco är ansvarig för 150 personer i en tekniktung miljö. Hon har aldrig ångrat att hon valde att arbeta med energi och elkraft.

- Jag har alltid attraherats av de storskaliga elkraftprojekten med stora och ståtliga kraftledningar. För mig är det lika fascinerande som att titta på en historisk byggnad. Låg- och mellanspänning tycker jag inte är lika häftigt, kanske mycket beroende på att man inte ser installationerna på samma sätt.

Prisad av branschen

Priset "Årets kraftkvinna 2018" delas ut till någon som arbetat aktivt för att öka jämställdheten i energibranschen. Saira Alladin fick det i konkurrens med 63 andra nominerade. Vilken är då temperaturen på jämställdheten i branschen just nu?

- Jämfört med för tio år sedan är det väldigt varmt. Att jag uppmärksammas är ett bevis för det. Men samtidigt är det så att vi fortfarande pratar mycket om jämställdhet men i praktiken gör vi inte lika mycket. Vi resonerar mycket kring siffermål men vi arbetar inte i så hög grad med innehållet.

Saira Alladin anser att jämställdhet är en ledarskapsfråga. Det innebär att cheferna, exempelvis hon själv, är ansvarig för att arbetsplatsen har en inkluderande arbetsmiljö för alla, inte bara för kvinnor.

- Om företaget exempelvis anställer några unga tjejer och placerar dem i samma grupp så får de upp siffrorna för jämställdhet, men det händer egentligen inget med organisationen. Och förmodligen slutar tjejerna snart. Kanske killarna också eftersom de inte tycker att det är så roligt på jobbet.

Du som chef bär kulturen

Att tillsätta någon i organisationen som har ansvar för jämställdhet men som inte har något affärsansvar eller jobbar operativt är en dålig idé, tycker Saira.

- Tror du att någon kommer att lyssna på den personen? Nej, det krävs att personen har ett affärsansvar. Det är du själv som chef som måste vara kulturbäraren.

För att locka fler kvinnor till energibranschen krävs sannolikt ett annorlunda tänk.

- Det kan exempelvis handla om att visualisera projekten så att de framstår som spännande och roliga. Här har vi en hel del att lära av arkitekterna som är mycket duktiga på det.

Hur arbetar då Saira själv för att öka jämställdheten?

- Jag har ett värderingsstyrt ledarskap där jag genom handling försöker visa vad det betyder. Jag kommer från en annan kultur och bakgrund, vilket gör att jag har ytterligare ett perspektiv att utgå från när jag arbetar med människor och inkludering. Vi lär oss av varandra, ju fler olikheter desto bredare perspektiv ges.

- Sedan förebygger jag fördomar kring hur vi bedömer andra efter klädstil. Själv har jag exempelvis alltid gått klädd väldigt kvinnligt. Många gånger har jag då känt mig ifrågasatt, att man inte tror att jag kan något om teknik.

Saira pekar på kompetensbristen och behovet av ökad jämställdhet som de största utmaningarna för energibranschen, men samtidigt också som stora möjligheter.

- När vi anställer har vi chansen att skapa team som är blandade, med stor innovationskraft och som har roligt tillsammans. Det kommer ge oss nya perspektiv, som vi behöver för att skapa ett hållbart samhälle.

Fakta om Saira Alladin

Utbildad inom elektroteknik, inriktning elkraft, på Högskolan i Trollhättan. Under skolgången jobbade hon bland annat som elektriker på Saab och som elmontör på Vattenfall. Efter att hon gått ut skolan 2001 började hon på ABB med design av högspänningsställverk.

På Sweco har hon varit i tolv år och som regionchef är hon ansvarig för tio arbetsgrupper med sammanlagt 150 medarbetare. Rollen innebär arbete med kraftsystemanalys, energimarknad, transformatorstationer, drift och kommunikation. Hon är också ansvarig för Swecos transmission- och distributionsaffärer utanför Sverige, bland annat i Afrika där byar elektrifieras.

Juryns prismotivering

"Med lyskraft, stort mod och känsla för kommunikation inspirerar Saira män och kvinnor i arbetet med att nå en ökad mångfald och jämställdhet i branschen. I rollen som Årets Kraftkvinna 2018 är vi övertygade om att hon kommer att vårda och utveckla utmärkelsen samt attrahera fler kvinnor till vår bransch."

På bilden längst upp: Saira Alladin tillsammans med Ibrahim Baylan och förra årets vinnare Pia Brantgärde Linder.

Text: Henrik Nygård
Foto: Ewa Malmsten Nordell, Kraftkvinnorna

Nyhetsbrev

Sidansvarig: Cia Edlund