Porträttbild Annika Viklund

Jämställdhet och mångfald är en affärsfråga

Hon är övertygad om att energibranschen måste ta ett större ansvar och inkludera fler kvinnor men också öka mångfalden i större bemärkelse. Årets Kraftkvinna, Annika Viklund affärsområdeschef på Vattenfall, menar att dessa frågor behöver in i företagsstrategin för att lyckas med energiomställningen.

Hon är modig, utstrålar glädje och styrka och gillar särskilt Pippi Långstrumps resonemang: ”Det har jag aldrig provat, så det klarar jag helt säkert”.  I 20 år arbetade Annika Viklund inom IBM och databranschen och fick 2006 möjlighet att växla till energiområdet då hon fick en tjänst som marknadschef, på Vattenfall Distribution. Hon attraherades av att få ägna sig åt ett samhällsviktigt uppdrag och går fortfarande med glädje till jobbet i hopp om att få till ett fossilfritt samhälle för nästa generation.

Olikheter behövs

- För att klara förändring i allmänhet behövs flera perspektiv. Det vore väldigt märkligt om en bransch skapar sig de bästa förutsättningarna om inte alla känner sig välkomna och behövda – kvinnor och män tillsammans, säger Annika Viklund.

Hon har systematiskt arbetat med jämställdhetsfrågor under många år och det har gett gott resultat. 2006 var 18 procent av alla chefer i Vattenfalls verksamhet kvinnor. Idag är 40-50 procent kvinnliga chefer och målet är att ha en fortsatt jämn fördelning mellan könen. Vad är då receptet för att lyckas och vad behöver el- och energibranschen göra?

- För att få framdrift i frågorna måste man sluta se jämställdhet som enbart en HR-fråga eller arbeta med detta för att det är politiskt korrekt. Det är en affärsfråga, det är angeläget att vi är olika, att vi kan bidra med olika perspektiv och att alla kan känna sig delaktiga, säger hon.

En gemensam resa

Hon menar att arbetet startar i ledningen, att ställa sig frågan vilket bolag vill vi vara och hur vi tar oss dit. Kundens förväntningar och det som attraherar medarbetare måste tillsammans med de tekniska och ekonomiska utmaningarna visa den gemensamma vägen framåt. Och lika systematiskt som arbetet med exempelvis arbetsmiljö- och elsäkerhetsfrågor drivs, lika systematiskt behöver man jobba med jämställdhetsfrågor.

- Vi beskriver varför vi ska arbeta med frågan, sätter mål, tar fram aktiviteter och mäter. Så blir det ett systematiskt arbete och är ständigt uppe på agendan. Se jämställdhetsarbetet på samma sätt som arbetsmiljöarbetet! uppmanar Annika.

Utmaningar i energiomställningen

Hon ser energiomställningen som en möjlighet för Sverige att kliva fram och vara bland de främsta i Europa. Men vilka utmaningar finns allmänt kring att ställa om?

- Det finns många utmaningar, som till exempel att tillståndsprocesser för att bygga elnät behöver kortas ordentligt, något som för övrigt Elsäkerhetsverkets GD och särskilda utredare Elisabet Falemo pekade på i Nätkoncessionsutredningen. Det är inte rimligt att det tar 10 år för att dra fram elledningar till kunder som har höga ambitioner att elektrifiera sina processer eller etablera sig på nya platser. För att inte tappa fart krävs att många delar i lagstiftningen och tillståndsprocesser ses över. Med en nära och öppen dialog mellan politiken, branschen och myndigheter är jag övertygad att vi ska lyckas, säger hon.

En av tre ambassadörer

Annika ingår också i ett internationellt jämställdhetsarbete, CEM, Clean Energy Education and Empowerment (C3E), där hon tillsammans med Elisabeth Falemo, GD för Elsäkerhetsverket och Elin Löfblad, Vattenfall, av den tidigare regeringen, utnämnts till svenska ambassadörer för att globalt skapa en jämställd energibransch år 2030.  Ett stort antal företag och myndigheter har signerat kampanjen Equal by 30 och kommer därmed att visa på hur man arbetar för att uppfylla dessa mål.

- Vår ambition är att kvinnor i branschen ska ha samma möjligheter och känna sig välkomna och synas på samma sätt som män och att det inte ska finnas några oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Makt handlar om att ges förtroende

2017 listade Veckans Affärer henne som nummer nio bland Sveriges mäktigaste direktörer men Annika ser makt som något man förtjänar. Kanske ett annat motto av Pippi Långstrump finns med i bilden; ”Den som är väldigt stark måste också vara snäll”?

- Jag ser makt som att man ges förtroende, att få möjligheter och ansvar att genomföra saker. För mig innebär det att förhålla sig ödmjuk till uppdraget och att leverera. Att förvalta titeln som Årets kraftkvinna ser jag fram emot. Jag hoppas på många möten och dialoger under året och kommer göra mitt bästa för att inspirera och dela med mig av det arbete vi gjort inom Vattenfall för att öka antalet kvinnor i branschen.

Fakta om Annika Viklund

  • 52 år, gift, tre vuxna döttrar och en dotterdotter.
  • ADB-utbildning samt MBA från Henley Management College, UK.
  • Njuter av skogen, trattkantareller, familjen och långfrukost när hon är ledig.

 

Läs gärna om kampanjen Equal by 30

Här finns information om utmärkelsen Årets Kraftkvinna

 

Bild: Annika Viklund: Jeanette Hägglund

Text: Cia Edlund

Senast granskad: 2019-12-12