Hyllor med elmaterial, kablar, i butiksmiljö.

Kunskapssatsning - vad får du göra själv med el och inte?

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om regeringsuppdraget ”Informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter”. För att få koll på nuläget så ställer vi ställer några frågor till Elin Cederholm som leder genomförandet av den handlingsplan son arbetades fram tillsammans med branschen under 2018.

Hej Elin, för att kort uppdatera de som inte har läst tidigare nyhetsbrev, vad handlar projektet om?

Inför 2018 fick vi regeringsuppdraget ”Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter”. Syftet med regeringsuppdraget är att öka privatpersoners kunskap om elinstallationsarbete och på så vis kunna göra medvetna val gällande elinstallationer. Undersökningar visar att det görs olagligt elinstallationsarbete i 3 av 10 hushåll, säger Elin Cederholm.

Vad är gjort hittills i projektet?

- Under 2018 tog vi tillsammans med en extern referensgrupp fram en handlingsplan innehållande förslag på kommunikationsaktiviteter som ska hjälpa till att nå ut med information till konsumenter när de köper elmateriel. Under 2019 har vi arbetat vidare med att ta fram informationsmaterial.

Vad för typ av aktiviteter handlar det om?

Det handlar om att tillsammans med branschen få till olika typer av informationsinsatser i butik och i webbhandel, informationsbroschyrer och informationsfilmer, en digital utbildning för butikspersonal samt att vidareutveckla vår befintliga e-tjänst Kolla elföretaget. Men, den centrala aktiviteten är det digitala verktyg som nu är under utveckling, nämligen Koppla säkert.

Koppla säkert, vad är det för typ av verktyg och hur ska det användas?

- Koppla säkert blir ett digitalt verktyg, anpassat för mobil, läsplatta och desktop, som enkelt och tillgängligt ska ge snabba och tydliga svar på vad man får och inte får göra själv när det gäller el.

Vad hoppas ni kunna hjälpa privatpersoner med?

- Vår förhoppning är att vi tillsammans med branschen ska öka privatpersonernas kunskap och på så vis hjälpa dem att göra medvetna val. Vår önskan är att så många som möjligt ska använda tjänsten och förstå sitt eget ansvar för elsäkerhet. Den effekt vi vill se är att fler personer avstår från att göra elarbete själva. Vi hoppas att Koppla säkert ska bidra till att minska det olagliga elinstallationsarbetet och leda till en ökad elsäkerhet i bostäder, även om det är ett långsiktigt mål.

Hur ser ni att branschen ska kunna använda verktyget?

Våra förhoppningar är att branschen ska se möjligheterna med verktyget samt vilja och kunna använda det i sin vardag. Det kan vara att butikspersonal använder tjänsten i en dialog med kunder, eller att ett elinstallationsföretag diskuterar med en kund vad denne får göra själv och inte när det gäller el i hemmet. Fördelen är ju att vi genom denna lösning ”säkrar” de budskap som levereras via andra aktörer, om de använder verktyget det vill säga. Så samarbetet vi har med branschen är fortsatt mycket viktigt för genomslaget och de vi arbetat med hittills är positivt inställda.

När kommer man kunna börja använda Koppla säkert?

Under senvåren 2020 hoppas vi kunna lansera våra aktiviteter, däribland Koppla säkert. Först måste vi arbeta klart med innehållet i tjänsten och säkerställa att allt fungerar som vi vill. Vi ska också fortsätta samarbetet med branschen i framtagandet av de olika informationsaktiviteterna. Lanseringsdag kommer vi informera om i våra kanaler längre fram.

 

Bild: iStock

Text: Camilla Arnäs-Nielsen

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-12-12