Flygfoto över villakvarter

Ny rapport: Trender och orsaker till elbränder i bostäder

Elsäkerhetsverkets omfattande undersökning om elsäkerhet och elbränder i Sveriges bostäder är klar. De största riskerna utgörs av gamla bostäder, felgjorda elinstallationer och överbelastning på bostadens elanläggning. Bostadsägare kontrollerar i allmänhet inte heller sin elanläggning regelbundet.

- Elanläggningar i bostäder förnyas inte i tillräcklig omfattning för att de grundläggande säkerhetskraven ska bibehållas. Människor har helt enkelt inte kunskap om sin elanläggning och vilka konsekvenser brister kan få, säger Mikael Carlson, teknisk expert och projektledare för rapporten.

Äldre småhus - större risker

Cirka 60 procent av Sveriges bostäder är över femtio år gamla och förnyelsetakten i bostäder är låg. I villor och radhus brinner de fasta elinstallationerna dubbelt så ofta som i flerbostadshus. Tidigare undersökning av Elsäkerhetsverket visar att det i 3 av 10 hushåll förekommer olagligt elinstallationsarbete. Det stärker analysen att underhåll i elanläggningar inte alltid utförs med rätt kunskap.

Fler omkomna än statistiken visar

Villor och radhus står för 73 procent av försäkringsbolagens kostnader för elbränder. 2017 var summan 366 miljoner kronor. Då är kostnaden för åskskador inte medräknad. I Sverige dör minst 8 personer varje år i elbränder och det finns ett stort antal där orsaken är okänd. Drygt 800 personer skadar sig så allvarligt att de måste uppsöka akutmottagning, på grund av elolyckor.

Elbesiktningar behövs

Vid försäljning och överlåtelse görs i allmänhet ingen elbesiktning. Nya ägare riskerar därmed att ta över ansvaret över en elanläggning som har allvarliga brister. Införandet av ny teknik, solceller, energilager och elbilsladdning ställer högre krav på elanläggningen och den fortlöpande kontroll som behövs för att bostaden ska vara säker.

- Ny teknik som införs i åldrande bostäder innebär stora utmaningar. Därför behövs mer samarbete mellan installationsbranschen, myndigheter och tillverkare, säger Mikael Carlson.

Tips för att höja elsäkerheten i bostäder

De vanligaste startföremålen för elbränder och elolyckor är spis (handhavandefel), kyl/frys, lampor och armaturer, elcentraler, eluttag, fasta elkablar, elektriska värmedynor, tvättmaskiner och torktumlare.

  • Elcentralen - låt ett elinstallationsföretag gå igenom elcentralen för att hitta uppenbara brister. 
  • Elprodukter - håll rent bakom kyl/frys och rengör torktumlare och tvättmaskin enligt bruksanvisning.
  • Installera jordfelsbrytare – i samband med det kan också andra brister upptäckas som man inte vetat om. Idag finns även ljusbågsvakt för bostäder.

Bakgrund

Elsäkerhetsverket har inte tillträde och därför inte möjlighet att utöva tillsyn i privata bostäder. Projektet som pågått under två år har tittat på risker för elbrand och elolyckor i Sveriges bostäder. Tidigare delrapport (2018) har nu kompletterats med en sammanställning från elbesiktningar av småhus, frågeformulär och intervjuer med ämnesexperter och teknisk provning, och presenteras i denna slutrapport. Huvudsyfte har varit att klargöra om fasta elinstallationer förnyas i tillräcklig omfattning för att uppfylla säkerhetskraven. Undersökningen har även tittat på sambanden mellan risk för elbrand och elolycka samt andra parametrar som typ av bostad och elanläggningens ålder.

Bilaga 1 Bränder i bostäders fasta elinstallationer ökar

Bilaga 2 Trender för bränder i elprodukter och apparater

Länk till hela rapporten Elsäkerhet i bostäder (pdf 2.83 MB)

Bild: iStock

Text: Cia Edlund

 

Senast granskad: 2019-12-12