December 2019

Nyhetsbrev från elsäkerhetsverket - december 2019

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Porträttbild Per Höjevik.

Elsäkra och medvetna val inför nya året

Julen är nu nära och snart är vi inne i ett nytt år. Under 2019 har vi på Elsäkerhetsverket fortsatt att arbeta för ett elsäkert Sverige. I detta arbete är våra samarbeten med alla aktörer inom elbranschen...

Tomas Ekman porträtt

Elfel allt vanligare orsak till bränder

Var tredje brand i våra hem beror på någon typ av elfel enligt statistik från Svensk Försäkring. Senaste året har närmre 6 000 brandskador skett på grund av exempelvis överspänning, kortslutning och explosion i...

Pappakartonger på hög med symboler av olika hemelktronik på utsidan, som kaffebryggare exempelvis.

Vad menas med privatimport?

När du som privatperson köper en elprodukt från ett land utanför EU och tar hem den är det privatimport. Samma regler gäller för om du exempelvis köper en riskokare på semestern och tar den med hem på flyget eller...

Flygfoto över villakvarter

Ny rapport: Trender och orsaker till elbränder i bostäder

Elsäkerhetsverkets omfattande undersökning om elsäkerhet och elbränder i Sveriges bostäder är klar. De största riskerna utgörs av gamla bostäder, felgjorda elinstallationer och överbelastning på bostadens...

Porträttbild Annika Viklund

Jämställdhet och mångfald är en affärsfråga

Hon är övertygad om att energibranschen måste ta ett större ansvar och inkludera fler kvinnor men också öka mångfalden i större bemärkelse. Årets Kraftkvinna, Annika Viklund affärsområdeschef på Vattenfall, menar...

Hyllor med elmaterial, kablar, i butiksmiljö.

Kunskapssatsning - vad får du göra själv med el och inte?

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om regeringsuppdraget ”Informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter”. För att få koll på nuläget så ställer vi ställer några frågor till Elin...

installatör installerar solcellspaneler på villatak

Störande solceller

Elsäkerhetsverket tittar närmare på de växelriktare och optimerare som finns i våra solcellsanläggningar. Problemet är att de kan störa andra produkter som exempelvis radioutrustning. Tillsammans med...

God jul önskar vi dig, från oss på Elsäkerhetsverket!
Senast granskad: 2019-12-12