hustak med solceller samt en tv-skärm med störningar på

EU granskar solcellspaneler – störande?

Just nu pågår ett EU-projekt där myndigheter i Europa tillsammans tittar närmare på solcellsanläggningar. Projektet handlar om att mäta EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, som innebär hur väl elektriska produkter fungerar tillsammans. Syftet är att undersöka om solcellsanläggningar stör annan elektronisk utrustning.

EMC-problem kan ofta vara diffusa, det är svårt att sätta fingret på dels hur de ser ut, dels varifrån de kommer. Det kan till exempel handla om att radion brusar, högfrekventa ljud eller i allvarliga fall att du inte kan ringa 112 på mobilen.

Det som ska undersökas inom projektet är en del i solcellsanläggningen, så kallade växelriktare, som har till uppgift att omvandla likström till växelström. Totalt kommer cirka 40 stycken växelriktare att köpas in från olika håll i Europa.

- Vi samarbetar ofta med andra EU-länder i vårt arbete med att kontrollera elektriska produkter. Förutsättningarna för myndigheters marknadskontrollarbete har förändrats enormt under de senaste decennierna. Handeln är inte lokal eller nationell, den är global och genom att samarbeta i sådana här stora projekt får vi en bättre bild av vilka produkter som finns på marknaden och hur elsäkerheten av dessa ser ut, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Projektet ska vara klart i slutet av året då resultatet av de olika testerna kan presenteras. Det är inte myndigheterna som utför testerna utan växelriktarna skickas till oberoende testinstitut.

Liten störning kan orsaka stora problem

Några tester som är extra intressanta är till exempel hur kraftiga eventuella störningar kan vara, och på vilket sätt de stör andra produkter eller elanläggningar. Vårt samhälle är teknikkänsligt i många avseenden och då är det bra att veta om det kan finnas risk för att exempelvis larmnummer inte kan nås eller att känslig utrustning inom vården kan störas och utgöra en risk för patienter. Flygkommunikation vid start och landning är ytterligare ett område som inte får störas av annan elektronisk utrustning.

Projektet är en viktig del i det generella arbetet med att få en bättre bild över hur väl våra tekniska prylar fungerar med varandra. Som konsument är det också bra att känna till att EMC-störningar existerar och ta med det i beräkningen när robotklipparen lever sitt eget liv, eller klockan på mikron ofta visar fel tid.

Text: Sandra Hjelm
Foto: Mostphotos