Brunnen stickpropp på grund av laddning av elbil

Laddning av laddningsbara bilar – ett stresstest för eluttaget

Elbilsladdning i befintliga vägguttag är ett återkommande ämne som ofta väcker känslor och debattvilja. Vissa förespråkar totalförbud, andra ser ingen risk i denna nya användning. Som alltid är sanningen mer komplicerad än så, vilket sällan ryms i ett enkelt svar.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör man se som en tillfällig lösning när andra laddmöjligheter saknas. Men även om användningen då blir tillfällig är den inte alltid riskfri, eftersom alla elinstallationer skiljer sig åt i utförande, ålder och skick. Dessutom påverkas risken kraftigt av hur hög laddström man laddar med.

Minska riskerna

Hur gör man då för att minska riskerna vid denna typ av laddning? Ja, ställer man ner laddströmmen till ett minimum, gärna under 8A, och endast använder uttag som inte ingår i långa installationskedjor av vanliga uttag så har man drastiskt minskat risken för varmgång och brand. Men riskfritt blir det inte.

Så här kan det gå

En händelse i Värnamo under våren visar med all tydlighet vad som kan hända när man använder vanliga uttag till laddning av en laddningsbar bil. Efter bara några timmars laddning överhettades uttaget i kabelrännan och stickproppen smälte fast i uttaget. Som tur var upptäckte man branden innan den fått spridning. Undersökningen visade att det blivit varmgång i den fasta kabelanslutningen i uttaget och att det brunnit med öppen låga. Vid en sådan här händelse bör man undersöka om det finns skador på andra eluttag som ligger på samma gruppledning.

Ett annat exempel på olämplig användning av eluttag för allmänbruk kommer från Åland. Här har en elbil regelbundet laddats i ett eluttag i garaget utan problem, tills garageporten slutade att fungera. En elinstallatör kallades ut för att felsöka den krånglande porten, men fann istället varmgång i flera eluttag. Garageporten, en frysbox och elbilsladdningen låg på samma kedja av eluttag, avsäkrad 16A. Eluttaget som brunnit var dock ett outnyttjat eluttag, som börjat brinna av belastningen från övriga eluttag.

Man kan tro att jordfelsbrytare eller säkringar ska ge ett skydd vid denna typ av fel, men det är endast om kablarna smälter ihop och orsakar kortslutningar som säkring och jordfelsbrytare kan ge ett skydd.

Hög eller låg risk?

Risken med att ladda laddningsbara bilar i vanliga eluttag ska varken överdrivas eller lättvindigt avfärdas. Risken är nyanserad och man behöver ta in olika aspekter i bedömningen. Finns det ingen risk för brandspridning och elanläggningen är väldimensionerad med ett bra periodiskt underhåll, vilket kan vara fallet med många motorvärmaranläggningar, då är risken låg. Använder man ett kedjekopplat eluttag placerat på träfasaden på släktens gamla sommarstuga, då är risken hög.

Användbara tips vid elbilsladdning

  • Behöver du tillfälligt nyttja laddkabeln med stickpropp, ställ då ner laddströmmen. En halvering av laddströmmen ger fyra gånger lägre effektutveckling i en dålig kopplingspunkt. Håll uppsikt om du är osäker på skicket på elanläggningen.
  • Använd aldrig en timer för att styra laddningen. Märkeffekt på en timer anges normal för en rent resistiv last, exempelvis ett värmeelement. Men för andra typer av laster skrivs normalt märkeffekten ner till en bråkdel. En laddbar bil är inte en rent resistiv last.
  • Behöver du ladda regelbundet, låt installera en laddbox och maximera inte laddströmmen. Låt hemmaladdningen ta tid.

Mer information

Foto: Räddningstjänsten Värnamo, Klingbergs elektriska, Mostphotos
Text: Mikael Carlson

Senast granskad: 2019-06-18