Elinstallatör monterar solcellspaneler på tak

Råd och regler i handbok om solcellsinstallationer

Det har varit stor efterfrågan på SEK Svensk Elstandards handbok för solcellsanläggningar sedan den kom ut i början av februari. Joakim Grafström berättar om boken "Solceller – råd och regler för elinstallationen".

Intresset för solceller ökar i Sverige, framförallt installationer av privata anläggningar men även större solcellsparker. Nu har SEK Svensk Elstandard tagit fram en handbok om solcellsinstallationer (handbok 457) som hjälper den som ska installera att få en helhetsbild av vad som krävs så att det blir enklare att göra rätt. Handboken grundar sig på Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter.

Efterfrågan från branschen

 - Det har varit tryck från branschen i flera år på att få en samlad bild av vilka regler som gäller när man ska installera solceller. Hittills har de funnits utspridda i flera standarder vilket har varit komplicerat, säger Joakim Grafström, projektsamordnare för handboken på SEK Svensk Elstandard.

Utbyggnaden av solcellsanläggningar i Sverige går snabbt, vilket kan medföra oacceptabla risker. I andra länder har felaktiga installationer ofta visat sig vara orsak till bränder i solcellsanläggningar. Även bristfälligt underhåll kan ge en förhöjd risk för brand. När en solcellsanläggning ska installeras ska arbetet utföras av ett elinstallationsföretag som har rätt kunskap kring installation av solcellsanläggningar så att arbetet blir korrekt utfört. Detta gäller både elsäkerhet och störningsfrihet.

- Handboken vänder sig till dem som projekterar, installerar eller besiktar solcellsanläggningar som ansluter till elnätet. Den kan också användas av dem som beställer eller planerar att beställa, eller dem som redan har en solcellsanläggning, exempelvis fastighetsägare, säger Joakim Grafström.

Råd före, under och efter

Det är viktigt att tänka igenom alla frågeställningar som finns innan man väljer att satsa på solceller. Hur stor effekt ska man installera, hur ser kraftledningssystemet ut, vad finns det för olika typer av solceller och vilken prestanda ger den? När man väl bestämt sig ger SEK:s handbok råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation av solcellspanelen. Ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll ligger på innehavaren av elanläggningen.

- Att installera solceller är ett ypperligt val för dem som vill producera sin egen el. Det gäller såväl privatpersoner som andra aktörer i samhället. Det finns dock en hel del att tänka på, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv och med tanke på underhållet som krävs, vilket beskrivs i handboken. Ett avsnitt handlar också om vad räddningstjänsten har för önskemål vid brand, säger Joakim Grafström.

Att tänka på

Text: Cia Edlund
Foto EIO (Joakim Grafström)
Foto: Mostphotos

Senast granskad: 2019-03-14