Lysrörsbelysning i taket på större butikslokal.

Har du belysning som stör?

Belysning som stör annan elektronik kan bli ett dyrt problem. Om inte dina lampor uppfyller kraven för EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, kan störningar på exempelvis elektroniska lås, radiomottagning och digitala klockor uppstå. Ett felköp kan innebära ökade kostnader och annat obehag för de som drabbas.

EMC-störningar är ett problem och Elsäkerhetsverket är den myndighet som tar emot anmälningar om exempelvis belysning som stör andra produkter eller elanläggningar. Ibland kan en tillsynes prisvärd belysning göra att man som konsument glömmer att kontrollera om den uppfyller kraven. I värsta fall har man monterat allt och det blir besvärliga konsekvenser när det visar sig att belysningen stör.

- Det här är ett problem vi ser på många områden till exempel i matbutiker och ute på lantgårdar. Det är klart att man vill hålla kostnader nere, men i värsta fall kan det istället bli en dyrare affär. När belysningen väl sitter uppe och den stör annan utrustning så är det mycket tråkigt, säger Hans-Åke Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

EMC-störningar kan vara svåra att upptäcka

De vanligaste problemen som uppstår när lampor eller andra elektriska produkter stör, det vill säga avger signaler över vissa gränsvärden, kan vara att TV-skärmen visar fyrkanter eller att det blir svårt att få in favoritstationen på radion. Störningar kan också få klockan att visa fel tid eller så kan du inte låsa upp bilen med fjärrstyrning.

- I värsta fall kan störande signaler från en apparat ligga på en sådan frekvens att den stör viktig radiokommunikation, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket och tar flygradio som ett exempel.

Inom industrin har EMC-problematiken uppmärksammats sedan lång tid tillbaka då störningar kan ha negativ inverkan på industriella processer och stora investeringar står på spel om produktionen stannar upp. Men EMC-störningar kan uppstå överallt där det finns elektriska produkter. Däremot är det inte alltid så att vi som konsumenter vet vad det är som stör eller vad som är en störning. Att radiomottagningen störs på grund av takbelysningen är inte alltid en självklar slutledning. Det är heller inte säkert att störningar uppstår i själva störkällans närområde. Ibland dyker störningar upp efter en tids användning.

- Oftast blir störningen tydlig genom erfarenhet, eller ”trial and error”. Jag menar att radiomottagningen fungerar bra ända tills lamporna i taket tänds. När lamporna lyser brusar radion, men fungerar igen när belysningen släcks, menar Henrik Olsson.

Checklista vid köp av belysning

Är du på gång att rusta upp din butik, industrilokal, djurstall eller liknande vill vi skicka med dig några tips.

Sex korta för ett säkrare köp:

  • Billigast är inte bäst, ett dåligt köp kan bli mycket dyrare i slutänden.
  • Kontrollera både produkten och den du köper av. Elsäkerhetsverket har noterat att en del dåliga produkter kan orsaka störningar när de åldras.
  • Be om referenser om möjligt, ska du köpa belysning till en stor lokal är det också en stor investering.
  • Se efter att belysningen är CE-märkt och uppfyller övriga krav.
  • Kontrollera att det finns bra kontaktuppgifter på företaget du handlar från. Det ska vara lätt att nå importör eller återförsäljare om det uppstår problem.
  • Om du köper direkt från ett land utanför EU/EES är det du som är importör och därmed ansvarig. Importera inte produkter om du inte vet vad det innebär och inte har förutsättningar att uppfylla de krav som ställs på dig som importör.

Kontrollen på marknaden

Varje år kontrolleras elektriska produkter och anläggningar av Elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för området. Belysning är en stor del av marknadskontrollen och EMC är en av flera saker vi tittar närmare på och testar i oberoende testlaboratorium.

- Ett tillsynsärende vi haft är ett par flygplatser där vi såg att belysning och reklamskyltar med belysning utomhus störde flygplanstrafiken, något som är extra känsligt vid start och landning. De fick släcka ner skyltarna och åtgärda dessa, säger Henrik Olsson.

Marknaden idag är global och e-handeln ökar för varje år och har blivit vår vardag. Många webbplatser med försäljning från länder utanför EU/EES ser ut att vara europiska och kanske använder svenskt språk och valuta. Detta kan vara förvillande.

- Det är svårt för konsumenter att se vem avsändaren är och det är inte alltid tydligt att se vilket land man handlar varor från. Här är det en billig investering att kolla kontaktuppgifter till tillverkare och återförsäljare. Det är också bra att veta att om du beställer direkt från ett land utanför EU/EES är det du som är importör och därmed ansvarig för produkten, avslutar Hans-Åke Karlsson.

Text: Sandra Hjelm
Foto: Mostphotos

Senast granskad: 2019-03-14