Bilden föreställer ett tangentbord där ordet info är markerat

Informationsinsatser för att minska det olagliga elinstallationsarbetet

Elsäkerhetsverket ska under 2019-2020 arbeta för att privatpersoner ska få ökad kännedom om vem som får jobba med el. Detta genom olika typer av informationsinsatser i samarbete med branschen.

El är nödvändigt men farligt och många förstår inte riskerna med olagligt elinstallationsarbete. För att undvika olyckor och skador så är det reglerat i lag vem som får arbeta med elinstallationer. En undersökning från 2017 visar att det i tre av tio hushåll ändå förekommer olagliga elinstallationer. 

I Elsäkerhetsverkets regleringsbrev för 2018 fick myndigheten uppdraget att ta fram en handlingsplan med informationsaktiviteter i samband med försäljning av elektriskt elinstallationsmateriel. Målet är att öka privatpersoners kunskap om villkor för elinstallationer och därigenom minska det olagliga elinstallationsarbetet. Detta ska i förlängningen leda till ökad elsäkerhet i bostäder.

Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med branschen och omfattar en rad aktiviteter. Bland annat innehåller planen insatser som bidrar till att privatpersoner från flera olika aktörer nås av enhetliga och tydliga budskap kring vem som får utföra elinstallationer. 

Branschens delaktighet är avgörande för slutresultatet 

Det finns vissa delar i handlingsplanen som är avgörande för att nå målen. Att återförsäljare och andra berörda aktörer ansluter sig till handlingsplanen för att tillsammans med Elsäkerhetsverket genomföra aktiviteter är centralt.

- Utan branschens engagemang blir det mycket svårare att öka konsumentens kännedom kring elinstallationsarbete, säger Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör vid Elsäkerhetsverket.

En annan avgörande del i handlingsplanen är att medverkande aktörer arbetar med gemensamma budskap och enhetlig grafik. På så vis möts konsumenten av samma symboler och information, oavsett vilken butik man befinner sig i.

Insatser på bred front - från skyltning till utbildningsinsatser

I handlingsplanen beskrivs övergripande vilka aktiviteter som ska genomföras under 2019 och 2020. Nedan listas ett urval.

  • Framtagande av gemensamma budskap och enhetlig grafik
  • Skyltning och symboler i butik samt i webbhandel
  • Olika typer av informationsmaterial gällande elinstallationsarbete (till konsument och butikspersonal). Materialet ska finnas både tryckt och digitalt på plats både i fysisk butik och i webbhandeln.
  • Handbok till anläggningsinnehavare (separat projekt)
  • Digitala insatser i form av nyheter, film och kampanjer i sociala kanaler
  • Utbildning till butikspersonal
  • Vidareutveckling av e-tjänsten Kolla elföretaget

Elsäkerhetsverket kommer utöver dessa aktiviteter även arbeta med att skapa förutsättningar för ett utvecklat informationsutbyte mellan myndigheten och återförsäljare. Det kommer också ske en uppdatering, målgruppsanpassning och utveckling av specifika sidor på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Vägen framåt

Elsäkerhetsverket ser handlingsplanen som ett verktyg och ett steg på vägen i att motverka det olagliga elinstallationsarbetet.

- Det är ett långsiktigt arbete som kräver både samverkan, uthållighet och bredd i våra insatser, säger Camilla Arnäs-Nielsen.

Arbetet med genomförandet av handlingsplanen kommer man kunna följa på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Senast granskad: 2019-03-14