Banner med texten var rädd om dig. Kolla elföretaget!

Konsumenter ökar sin kunskap om elsäkerhet

Under oktober och november förra året genomförde Elsäkerhetsverket en digital kampanj i syfte att få fler konsumenter att uppmärksamma e-tjänsten Kolla elföretaget. En efterföljande undersökning visar små positiva förändringar kring medvetenhet om elsäkerhet i samhället.

Under hösten genomförde Elsäkerhetsverket en digital annonskampanj som jämfördes med en liknande kampanj hösten 2017. Kanalerna som användes var Facebook, Google Adwords och GDN, Generic Data Networks (utvalda webbsajter). Målet var att öka kännedomen om elsäkerhetsfrågor och driva besökare till Elsäkerhetsverkets webbplats.

Fler använder "Kolla elföretaget"

Efter kampanjen gjordes en mätning med syfte att se effekter från föregående års kampanj (hösten 2017) och undersöka om konsumenter känner till sitt eget ansvar och att man kan kolla upp elföretag på myndighetens webbplats. Under kampanjperioden som var sex veckor, gjordes 21 323 sökningar i e-tjänsten Kolla elföretaget och totalt 99 000 besökte myndighetens webbplats. 2017 var resultatet ungefär lika många sökningar i e-tjänsten och 66 000 besök totalt på webbplatsen, trots att kampanjen varade två veckor längre då.
- Att förändra människors beteenden kring sitt eget ansvar och el är ett långsiktigt arbete som vi jobbar med brett, säger Cia Edlund, kommunikationschef på Elsäkerhetsverket.

Glapp mellan kunskap och handling

Undersökningen bland allmänheten genomfördes av Demoskop och respondenterna bestod av 1165 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-89 år över hela landet. Den visade att två procent har uppmärksammat kampanjen, vilket motsvarar cirka 80 000 av landets bostadsägare.

Två av tre anser sig ha kunskap om elsäkerhet i hemmet och nästan samtliga uppfattar att olagligt elarbete kan medföra risker. Nio av tio vet att fasta elinstallationer ska göras av ett elinstallationsföretag samt att man har ett eget ansvar för elen.
- Här ser vi dock att det finns ett glapp mellan kunskapen om risker och vad man sedan faktiskt gör med el i sina bostäder. Exempel är det olagliga elinstallationsarbetet som vi vet förekommer. En tidigare undersökning som vi gjorde 2017 om elinstallationer i hemmen, visar att det i tre av tio hushåll förekommer olagliga elinstallationer, säger Cia Edlund.

Enklare att hitta information

Sex av tio känner till Elsäkerhetsverket vilket är en fördubbling senaste sex åren, men ungefär samma nivå som vid 2017 års mätning. Positivt är att besökarna på webbplatsen tycker att det nu är enklare att hitta information än tidigare. Tre av fyra uppfattar det lätt att hitta information.
- Vi försöker lyssna på besökarnas behov när vi förbättrar exempelvis sökfunktion, struktur och innehåll på webben, vilket vi jobbar med hela tiden. Positivt är att drygt 130 000 personer har använt vår e-tjänst Kolla elföretaget under 2018, säger Cia Edlund.

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Illustration: Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2019-03-14