Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo framför grönskande träd

LEDARE: Nytt år, nya tag

Verksamhetsåret 2018 var första hela året med nya elsäkerhetslagen. Stora resurser har bland annat använts för att följa elinstallationsföretagen och hur de uppfyller lagens krav.

Detta är naturligt eftersom företagens professionella arbete med elinstallationer är grundläggande i arbetet för säkra anläggningar. Fortsatta insatser behövs för att se till att egenkontrollprogrammen blir det verktyg för företagen som det är tänkt att vara. Hur fungerar det på ditt företag?

En rättssäker hantering av mer än tusen ansökningar om auktorisation varje år ställer allt större krav på Elsäkerhetsverket. Vi har successivt byggt upp allt större kunskap om utbildnings- och behörighetssystem i andra länder. Samtidigt är vi stolta över att kunna upprätthålla en effektiv och snabb handläggning av de tusentals ansökningar vi får varje år.

Ny energiteknik måste också vara säker och ha god elektromagnetisk kompatibilitet. Förnybar energi, fordonsladdning och ljuskällor är några områden där vi gjort analyser och har en omfattande informationsverksamhet. Det finns ett stort intresse för dessa områden, men också förbättringsområden hos många aktörer.

När det gäller tillsynen av elektriska produkter är det en verklig utmaning, inte minst på grund av förändrade marknader och beteenden. Nya möjligheter med anledning av digitaliseringen och globaliseringen leder till nya handelsmönster, såsom privatimport. Detta förändrar i sin tur behovet av insatser riktat mot olika grupper. Vi fortsätter arbetet med att utreda orsakerna bakom bristerna vi ser hos produkter, i syfte att ta fram rätt verktyg för respektive problem. Bland annat skiljer sig tillgången till kompetens hos olika typer av aktörer. Våra arbetssätt behöver ständigt utvecklas och detta gör vi tillsammans med alla medarbetare, och ibland tillsammans med andra organisationer och myndigheter.

Vi har under 2018 fått ett ökat fokus på krisberedskap och totalförsvarsfrågor, något som vi har gemensamt för många myndigheter. Alla medarbetare behöver förstå hur viktig informationssäkerhet är för samhället och även för vår verksamhet. Genom utbildningar och rekryteringar har vi också ökat kompetensen i digitaliserings- och IT-frågor.

Som ni förstår så har vi fullt upp med angelägna uppgifter. Självklart är det ändå viktigt för oss att vara tillgängliga för frågor och samtal, som vi också kan lära oss av. Hör gärna av dig!

Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2019-03-14