Mätinstrument för att mäta skador av strömgenomgång

Unik forskning om skador efter elolycka

Idag finns mycket liten forskning om skador som kan uppstå efter en elolycka, som exempelvis besvär av smärta och känselstörningar och förmågan att känna värme och kyla. Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut och doktorand, forskar på skador som inte är akuta utan de symtom som kan visa sig långt efter en strömgenomgång.

Närporträtt av Lisa RådmanDet finns många luckor inom både forskavärlden och sjukvården gällande skador som kan visa sig efter en elolycka, inte akuta som exempelvis brännskador. Det rör sig om olika slags känselstörningar, ofta smärta som kan mätas genom att undersöka skador på tunna nervtrådar i perifera nervsystemet.
- Ett stort problem idag är att det inte finns några säkerställda rutiner inom sjukvården för att testa den här typen av skador, säger Lisa Rådman.

Hitta rätt metoder och instrument

Det här är hennes andra projekt, det första gick ut på att kartlägga olika typer av skador på nervsystemet. Syftet med nuvarande projekt är att jämföra olika mätmetoder, vilka instrument och vilka undersökningar som är mest lämpliga att använda vid olika symtom och skador.
- Det finns olika mätinstrument, men en del är lite mer avancerade och finns inte på alla sjukhus. Genom att ta fram förslag till metoder och rutiner för att testa den här typen av skador är vår förhoppning att kunna ge ett stöd i vårdkontakten, menar Lisa Rådman.

Problemet är att det idag inte finns gemensamma mätmetoder på våra vårdinrättningar runtom i landet. Att Lisa Rådman nu tagit initiativet att fortsätta studera ett så intressant och viktigt område är för många positivt, inte minst för elbranschen.

Vill du delta i projektet?

Nästa steg i projektet är nu att få kontakt med personer som vid något tillfälle varit med om en strömgenomgång. Projektet har sitt högsäte vid Universitetssjukhuset i Linköping där det finns ett mätinstrument som är ensamt i sitt slag i landet. Med det instrumentet kan mer noggranna undersökningar göras.

- I den här fasen av projektet kommer vi säkerställa att de skador vi ser mäts med rätt instrument, det är exempelvis inte alla skador som behöver undersökas just i Linköping, säger Lisa Rådman.

Det kommer att behövas 40 testpersoner i projektet. Om du har varit med om en strömgenomgång och är intresserad av att delta är du välkommen att ta kontakt med Lisa Rådman via e-post lisa.radman@regionorebrolan.se.

Deltagare i projektet

De som ingår i projektet "Elolyckor i arbetet och dess konsekvenser: en studie om hur vi kan förbättra diagnostiseringen av symtom och skador i perifera nervsystemet efter en strömgenomgång" är:

  • Lisa Rådman, leg. Fysioterapeut vid Universitetssjukhuset i Örebro och doktorand vid Örebro universitet
  • Magnus Thordstein, docent och överläkare vid Neurofysiologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus och Linköpings universitet
  • Håkan Olausson, professor vid Linköpings universitet och överläkare vid Neurofysiologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus
  • Kerstin Norman, medicine doktor och verksamhetschef vid Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Örebro

Om du drabbas av en elolycka
Ladda ner Elsäkerhetsverkets Elolycksfallsrapport 2017

Text: Sandra Hjelm
Foto: Mätinstrument, Jens Qwarngård
Foto: Porträtt Lisa Rådman, privat

Senast granskad: 2019-03-14