Text i bild: Nya DCL-uttag för taklampor, pil pekar till vänster. Gamla uttag för taklampor, pil pekar åt höger.

Vanliga frågor från branschen om stickproppar

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla. Det innebär att de uttag till taklampor som används idag kommer att sluta tillverkas. Målet är att alla uttag och stickproppar till taklampor ska se likadana ut i hela Europa.

- Det kommer att underlätta för svenska tillverkare att nå en större marknad samtidigt som det blir smidigare att importera när vi har samma stickproppar till taklampor i Europa, menar Katarina Olofsson, inspektör på produktavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Vanliga frågor från armaturtillverkare som Elsäkerhetsverket får

Får man ha kvar den gamla stickproppen på armaturer man säljer efter den 1 april?
Svar: Nej, enligt föreskriftsförslaget ska man visserligen få sälja den gamla sortens stickproppar, men bara som separat produkt.

Får man lägga med en gammal stickpropp i kartongen när man tillverkar armaturer efter den 1 april?
Svar: Nej det får man inte. För att den ska räknas som en separat produkt måste den säljas som en separat produkt.

Vanliga frågor från byggföretag och elinstallatörer som Elsäkerhetsverket får

Är det okej att fortsätta installera de gamla lamputtagen i bostäder som byggs efter den 1 april 2019 om de var projekterade innan dess och uttagen redan är inköpta?
Svar: Nej, anläggningen ska följa rådande föreskrifter när den tas i bruk. Eftersom uttagen inte längre följer gällande föreskrift efter den 1 april kan de inte längre installeras.

Kommer det finnas adaptrar mellan den gamla och den nya sortens lampdon att köpa i handeln?
Svar: Nej, man måste byta stickpropp på lampan eller uttag om de inte passar ihop.

Varför kan tillverkare inte bara fortsätta med de gamla lamputtagen även om standarden försvinner? Alla installatörer vet ju hur de ser ut. Det blir ju inte farligare bara för att standarden tas bort!
Svar: Standarden behövs för att det ska finnas en gemensam definition av hur uttaget och stickproppen ska se ut. Om inte alla tillverkar enligt exakt samma mått kanske inte stickpropparna passar i uttagen. Passar de inte kan det bli glappkontakt och värmeutveckling i uttaget, vilket i värsta fall kan leda till brand. Standarden behövs för att allt ska fungera tillsammans på ett säkert sätt.

Text: Sandra Hjelm
Foto: Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2019-03-14