En person bygger en lampa hemma.

Återbruka är bra – men inte alltid

När kreativitet korsar miljötänk kan det sluta i en lampa gjord av kapsyler eller gamla rör. Det kallas up cycling, återbruk och en del beskriver det som cirkulär ekonomi. Att återanvända prylar är en trend som främjar hållbarhet. Så kommer ordet ”men”, för återbruk i all ära men när det kommer till att återbruka elprylar vill vi på Elsäkerhetsverket flika in med några tankar om säkerhet.

En enkel sökning på internet efter förslag på idéer för att göra egna lampor gav över 7 miljoner träffar, inget snack om saken – en ny trend är här. Men det finns alltid en risk med att tillverka eller bygga om elektriska produkter för eget bruk. Så fort du ändrar något på en elprodukt är ansvaret för produkten ditt. Poängen med CE-märkning är att tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav på säkerhet som finns. En lampa som du gjort själv, helt eller delvis, kan ha brister som gör den direkt farlig.

- För att vara på den säkra sidan ser jag helst att ingen bygger om elektriska produkter, men jag inser att trenden med att återbruka växer. Jag tycker det är bra att laga och återanvända men inte när det kommer till elektriska produkter. I värsta fall kan en felkoppling sluta med strömgenomgång eller brand, inte bara för dig själv utan även för människor i din omgivning, säger Thomas Nilson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Varför kan min hemmabyggda lampa vara farlig?

Exempel på vad som kan gå fel är vassa keramik- eller metallkanter som kan skada sladden, felkopplingar, dålig kvalitet eller att sladden lätt lossnar om du drar i den. Är lampan i metall kan höljet bli strömförande och därmed en livsfara. En elprodukt som du tillverkat själv får du heller inte sälja vidare och ansvaret för den är ditt. Vill du sälja hemmagjorda lampor måste de vara CE-märkta, uppfylla alla krav på säkerhet, ha en EU-försäkran och korrekt märkning bland annat.

Foto: iStock

Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2019-10-14