Gränskontroll i en hamn.

Import av elprodukter – bra eller dålig affär?

Har du ett elinstallationsföretag och importerar produkter från ett land utanför EU? Att upptäcka brister i efterhand kan bli tidskrävande och kostsamt. Elsäkerhetsverket samarbetar med Tullverket när det gäller import av elektriska produkter och vill höja kunskapen om regler och produktsäkerhet gällande import från länder utanför EU.

Du som driver ett eget elinstallationsföretag har ansvar för både dina anställdas och dina kunders säkerhet. Men det handlar inte enbart om säkerhet, utan också om kvalitet och hållbarhet.

- När du köper produkter från länder utanför EU kan det vara svårt att säkra kvaliteten på produkterna. Även om du får provexemplar att testa så är det inte alltid så produkterna ser ut när de väl skickas, säger Per Samuelsson, tf chef för Avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Det finns många regler kring import av elprodukter och säkerhetskraven för produkter tillverkade inom och utanför EU ser inte likadana ut. Standarder varierar men inom EU pågår sedan länge ett gemensamt standardiseringsarbete, där Elsäkerhetsverket deltar tillsammans med representanter från branschen.

EU-försäkran

Om du importerar elprodukter från ett land utanför EU ska du som importör se till att tillverkaren har upprättat en EU-försäkran. En EU-försäkran är ett dokument som visar att tillverkaren intygar att produkten är tillverkad enligt gällande regler.

- Se till att alltid skriva avtal med tillverkaren där du har som krav att en EU-försäkran ska finnas för produkten. Det räcker inte med andra intyg och certifikat. Det är också viktigt att EU-försäkran stämmer överens med just den aktuella produkten, exempelvis ska modellbeteckning vara densamma, säger Thomas Nilson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

EU-försäkran för elprodukter ska kunna lämnas till Elsäkerhetsverket på begäran och ska sparas i tio år efter att en produkt satts på marknaden.

Vi vill höja intresset för säkra produkter

Som tillsynsmyndighet för elprodukter vill vi på Elsäkerhetsverket gärna dela med oss av den kunskap som finns inom myndigheten.

- Det kommer att hållas en utbildningsdag, i oktober, för dig som importerar elektronik från länder utanför EU. Syftet är att reda ut bland regler, få chans att ställa direkta frågor och träffa andra och utbyta kunskap. Du får också träffa andra myndigheter, säger Per Samuelsson.

Medverkande myndigheter är Elsäkerhetsverket, Tullverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Kemikalieinspektionen (Kemi). Utbildningsdagen kommer att hållas den 21 oktober i Sundbyberg.

- Även om det redan finns ett genuint intresse att följa lagar och regler är det inte alltid så självklart hur man gör det. Ibland kan det vara svårt att tolka och därför vill vi träffa så många aktörer som möjligt och förhoppningsvis klargöra en del och höja kunskapsnivån, säger Per Samuelsson.

Bland annat kommer det att diskuteras för hur olika direktiv skiljer sig åt, som exempelvis mellan lågspänning (LVD) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Vilka olika aktörer finns det och vilka roller har de? Hur ser kemikaliekraven på elektronik ut och hur ser Tullverkets på import och produktsäkerhet? Utbildningen är gratis och om du är intresserad är du välkommen att anmäla dig senast den 14 oktober.

Foto: iStock

Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2020-01-29