Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverkets generaldirektör.

Nu tar vi nästa steg för ökad elsäkerhet

Genom reformeringen av elsäkerhetslagstiftningen 2017, där elinstallationsföretagen fick en tydligare och viktig roll för elsäkerheten, har elsäkerhet blivit en fråga att räkna med både för företag och för alla enskilda konsumenter. Nya möjligheter gavs genom tjänsten ”Kolla elföretaget” och vi ser nu ett stort intresse från branschen, medier och konsumenter för farliga produkter, instruktiva handböcker och annan information från Elsäkerhetsverket. Det är verkligen positivt.

Vi fortsätter naturligtvis med den tillsyn av anläggningar och installationsföretag och marknadskontroll av elektriska produkter som ligger i vårt uppdrag. På så sätt kan vi få bort avarter och få en lägesbild över var det finns fortsatta risker. Men vi behöver också använda andra verktyg när vi i våra analyser ser att elolyckor och elbränder i stor utsträckning sker även i bostäder och på fritiden. Vår delrapport kring Elsäkerhet i bostäder visar att bränder uppstår både på grund av brister i elinstallationer och olika typer av elektriska produkter. Ett tydligt mönster är också att risken för bränder är större ju äldre huset är – och det kan bero på fler olika orsaker. Brister i underhåll, felaktigt utförda installationer och produkter som inte uppfyller EU:s säkerhetskrav kan vara några orsaker.

I det här läget är det extra välkommet med det tillskott på 5-7 miljoner kronor per år, som regeringen föreslår i budgetpropositionen för de kommande åren. Utgångspunkten för oss är att riksdagen delar bedömningen om att en förstärkning behövs och vi är nu redo att ta nästa steg för ökad elsäkerhet. Vi kommer att nyrekrytera medarbetare med teknisk kompetens, analytisk förmåga och intresse för att föra ut kunskap och information om elsäkerhet och EMC.

Här är några frågor där vi planerar kraftfulla insatser de närmaste åren:

I samarbete med handelns aktörer, installatörsföretagen med flera kommer vi att ta fram helt nya möjligheter att ta reda på vad du som privatperson får göra själv och vad du behöver anlita ett registrerat företag för. Det ska finnas tillgängligt när du behöver det – i butiken, när du handlar installationsmateriel på nätet eller när du hamnar i en middagsdiskussion. För att informationen ska vara trovärdig och stabil över tid ska Elsäkerhetsverket vara den tydliga hemvisten för denna.

Oavsett om det är en stor industri eller en villa så har anläggningsinnehavaren ett stort ansvar för att elanläggningen är säker. För det krävs både att de installationer som görs är utförda enligt gällande regler och att man upptäcker och åtgärdar brister som t.ex. beror på att anläggningen åldras. Vi är nu på gång med en handbok som gör det enklare för anläggningsinnehavare att förstå sitt ansvar. För bostäder ser vi också med intresse på vad omvärlden gör, exempelvis de danska kraven på elbesiktning för att kunna teckna försäkring vid ett ägarbyte. Det var något som vi fick en beskrivning av när de nordiska elsäkerhetsmyndigheterna träffades i Värmland helt nyligen.

En annan stor utmaning är att många nu handlar elektriska produkter på helt andra ställen än tidigare – ofta via internet. Elsäkerhetsverket har i flera år gjort tester och projekt som även omfattar nätbutiker och digitala handelsplatser som tar mer eller mindre ansvar för de produkter de säljer. Många minns när vi köpte de populäraste mobilladdarna som vi lät testa, med förskräckande resultat. Men nya marknader gör det svårare för oss att ingripa mot tillverkare och importörer. Nu krävs massiva insatser för att rikta sig både till konsumenter – som numera blir sina egna importörer – och företag för att klargöra ansvar och ge råd om hur man ska undvika risker. Det är ett arbete som vi behöver göra tillsammans med andra myndigheter, såsom Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Läkemedelsverket och Swedac, eftersom det finns många andra produktkategorier som rymmer samma problem.

Själv ser jag fram emot att de kommande månaderna möta er och prata elsäkerhet!

Foto: John Persson

Text: Elisabet Falemo

Senast granskad: 2019-09-30