Elisabet Falemo, Generaldirektör på Elsäkerhetsverket.

Vad kan du och jag göra för att undvika elolyckor och bränder som orsakas av el?

Det blir allt viktigare att förstå vad man kan göra i sin vardag för att minska riskerna för elolyckor och bränder. Ökad e-handel med elprodukter, småskalig solelproduktion, fordonsladdning och nya typer av produkter och anläggningar, kräver både kunskaper och ett ökat allmänt medvetande.

Nu finns det möjlighet för ett antal skolor, företag, föreningar, branschorganisationer och andra grupper att få besök av Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo under hösten och vintern 2019/20. Vi erbjuder möten med en inspirerande inledning med fakta och exempel och därefter finns tillfälle till frågor och dialog med Elisabet. 

För att vi ska kunna planera för besök över hela landet, vill vi att du som vill boka in Elisabet Falemo till en träff hör av dig till Elsäkerhetsverket på e-postadress registrator@elsakerhetsverket.se och beskriver sammanhanget och vilket önskemål ni har om tidpunkt. Ni kan också höra av er direkt till Cia Edlund, kommunikationschef. Elisabets medverkan är kostnadsfri.

Vi räknar med att medverka vid cirka tio träffar under hösten, så hör av dig så snart du kan om du är intresserad!

Foto: John Persson
Text: Cia Edlund

Kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-09-30