Flicka som söker information på en läsplatta.

Vad söker folk information om på Elsäkerhetsverket.se?

Omkring 60 000 personer besöker varje månad Elsäkerhetsverkets webbplats och söker information om elsäkerhet. Många har exempelvis frågor om elbilsladdning eller el i badrum och ännu fler undrar över vad man får göra själv med el.

I detta nummer av vårt nyhetsbrev tar vi upp några vanliga frågor som besökare ställer till Elsäkerhetsverket. Vi ger också tips om webbsidor där du kan hitta mer information. Ska du anlita ett elinstallationsföretag ska det finnas i Elsäkerhetsverkets register www.kollaelföretaget.se.

Vad ska man ha för laddstation till elbilen?

Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning och utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan även en ökad belastning över lång tid.

Du måste säkerställa att just din elanläggning klarar av förändringen. Om du behöver högre huvudsäkring måste du kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar detta. En laddbox eller laddstation ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag.

När man installerar en laddstation för elbilen rekommenderas ett så kallat Typ 2-don. Det uttaget är gjort för höga kontinuerliga effekter och konstruerat så att man inte kan rycka isär strömbärande kontakter utan att strömmen först bryts. Laddning i vanligt uttag (230 volt), ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre, exempelvis vid sommarstugan eller när man är på besök där särskild laddstation saknas.

Mer information om laddstationer

Vad gäller för elinstallationer i bad- och duschrum?

I bad- och duschrum är riskerna för svåra elolyckor extra stora eftersom där finns fukt och många jordade föremål. Även det elmateriel som används där måste uppfylla särskilda säkerhetskrav. Numera är det tillåtet att installera uttag för 230 volt, om uttaget är skyddsjordat och föregås av en jordfelsbrytare. Uttagen får endast vara placerade på vissa platser i ett badrum. Det är viktigt att all elinstallationen i ditt badrum är korrekt utförd och att den är väl underhållen.

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd som är ansluten i ett eluttag i ett närliggande rum. Det är farligt och kan leda till olyckor då risken finns att uttaget inte skyddas av jordfelsbrytare. Alla elektriska produkter måste vara anpassade för att klara av fukten i badrummet. Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete i din bostad.

Mer information om installation av el i bad- och duschrum

Vad får jag göra själv med el?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Det är du själv som ansvarar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt. För fasta elinstallationer, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, kan ansvaret se olika ut beroende på om du är husägare eller om du bor i lägenhet. Äger du ditt hus är det du som har ansvaret för att dina fasta installationer är säkra. Förändringar i den fasta installationer kräver auktorisation, vilket innebär att du måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Exempel på vad du får göra själv

 • byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring,
 • byta glödlampor,
 • byta lamphållare,
 • montera skarvsladdar,
 • montera sladdströmbrytare och stickproppar,
 • reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar,
 • byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa,
 • byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör

 • förändringar i fasta installationer,
 • byte av ojordat vägguttag mot jordat,
 • elinstallationer i dusch- och badrum,
 • installation av golvvärme och värmekabel,
 • förläggning av kabel i mark.

Foto: Mostphotos
Text: Cia Edlund

Senast granskad: 2019-09-30