LED-strålkastare som inte klarar kraven.

LED-strålkastare klarar inte kraven

I ett gemensamt projekt har EU-medlemsstater kontrollerat strålkastare med LED-teknik. Resultatet blev att 47 % av de totalt 90 testade LED-strålkastarna drogs tillbaka från den europeiska marknaden. I Sverige fick alla testade LED-strålkastare försäljningsförbud.

Hela 20 myndigheter i totalt 17 länder har deltagit med sin expertkompetens i projektet som pågått under 2016-2017. Från Sveriges sida är det Elsäkerhetsverket som varit den medverkande myndigheten. Granskningen har omfattat både brister i elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, det vill säga att de ska fungera väl ihop med andra elektriska produkter och inte orsaka störningar. Målet var att tillsammans utvärdera och förbättra både elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för just denna specifika produktgrupp på EU-marknaden.

Många farliga LED-strålkastare borta från EU-marknaden

Hannu Mattila vid marknadskontrollmyndigheten Tukes i Finland har varit projektledare för EU-projektet som berört två olika lagstiftningar. Han menar att projektet kan ses som framgångsrikt.

- Vi har tagit bort många farliga LED-strålkastare från marknaden och med det blir EU lite säkrare, säger Hannu Mattila.

Granskningen visade att endast 2 av 82 kontrollerade strålkastare uppfyllde både tekniska och administrativa krav.

- Det är en alarmerande situation och vi hoppas mycket att dessa produkter kommer att förbättras i framtiden, tillägger Hannu Mattila.

Dålig kännedom om EU-kraven

Till följd av projektet drogs 47% av de testade LED-strålkastarna in från den europeiska marknaden. Det visar tydligt att många tillverkare, importörer och distributörer inte har kännedom om EU-kraven innan de placerar LED-strålkastarna på den europeiska marknaden.

Endast var tionde undersökt produkt kunde lämnas utan vidare åtgärder från marknadskontrollmyndigheterna. I Sverige så fick samtliga 6 testade LED-strålkastare försäljningsförbud.

- Det här visar tydligt att vi ska kontrollera fler strålkastare under kommande år, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. 

Om projektet

Projektet, kallat JA2015-EMCLVD, syftade till att utvärdera och slutligen förbättra den elektromagnetiska kompatibiliteten och elsäkerheten för den specifika produktgruppen LED-strålkastare. LED-strålkastare är en ny sorts teknikprodukt och har snabbt och brett spridits till den europeiska marknaden. Projektet fokuserade på de LED-strålkastare som är avsedda att användas av konsumenter. Totalt 90 LED-strålkastare testades i projektet.

Läs mer

Läs mer om de försäljningsförbud som Elsäkerhetsverket har beslutat om inom projektet (publicerade sedan tidigare):

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se