Tecknade figurer använder tjänsten Kolla elföretaget.

Nu är det dags att "Kolla elföretaget"!

Den 1 juli träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Då får Sverige en samlad och tydlig elsäkerhetslagstiftning vilket gör det enklare för både konsumenter och Elsäkerhetsverket att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Det innebär också helt nya krav på elinstallationsföretagen.

Kolla elföretagetDen 1 juli öppnar e-tjänsten ”Kolla elföretaget”, på Elsäkerhetsverkets webbplats. Tjänsten bygger på det register där alla företag som utför elinstallationer på annans anläggning än sin egen ska finnas registrerade.

Enklare för konsumenten

I e-tjänsten "Kolla elföretaget" kan alla som ska köpa elinstallationstjänster kontrollera att det företag som man tänkt anlita finns med. Registret visar att exempelvis ett företag som ska jobba med el i bostäder, uppfyller grundläggande krav och har åtagit sig att följa det nya regelverket.

- Vi har nu drygt 8000 registrerade företag och det tyder på att informationen nått fram till företagen i stor utsträckning, säger Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Nu gäller det att också konsumenterna använder möjligheten att kolla elföretagen.

Nya krav på elinstallationsföretagen

De nya reglerna för elinstallationsföretag omfattar krav på hur arbetet utförs, krav på kompetens, krav på egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket. Det gör det nya regelverket mer överskådligt och lättförståeligt för de som ska köpa elinstallationstjänster.

- De nya reglerna underlättar för alla att hitta de företag som känner till och följer de krav som finns. Om alla konsumenter gör den enkla kollen före beställning minskar risken för bristfälliga och farliga elinstallationer, säger Elisabet Falemo.

Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning efter 1 juli, utan att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket, arbetar olagligt och ska inte anlitas.

Korta fakta om nya elsäkerhetslagen

  • Alla företag som någon gång utför elinstallationsarbete räknas från och med den 1 juli som ett elinstallationsföretag och ska uppfylla de nya kraven:
    • Ha ett egenkontrollprogram
    • Ha en elinstallatör för regelefterlevnad knuten till företaget
    • Registrera företaget hos Elsäkerhetsverket om företaget utför arbete på annans anläggning
  • Konsumenten får en helt ny möjlighet att kontrollera företaget man planerar att anlita genom e-tjänsten Kolla elföretaget
  • Elsäkerhetsverket får nya tillsynsmöjligheter

Länkar

E-tjänsten "Kolla elföretaget" (öppen från 1 juli 2017)
www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget

Film på Youtube
Kolla elföretaget - ny e-tjänst från den 1 juli 2017

Kontakt

Peter Lindberg

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se