Kvinna utför elarbete på en kaklad vägg

Regeringsuppdrag om informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter

Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverket, tillsammans med branschen, ska ta fram en handlingsplan för informationsgivning vid försäljning av elinstallationsprodukter.

Enligt Elsäkerhetsverkets tidigare undersökningar är det vanligt att bostadsägare utför egna elinstallationsarbeten. Vid försäljning av elinstallationsprodukter är informationen ofta bristfällig gällande vilka elarbeten man får och inte får göra som privatperson.

Satsning tillsammans med elbranschen

Elsäkerhetsverket får i uppdrag att under åren 2018-2020 genomföra en särskild satsning för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet. Dessa aktiviteter kommer att utgå från en gemensam handlingsplan som under 2018 tas fram i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.

- Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från regeringen.

Viktigt att bostadsägarna känner till sitt ansvar

Vikten av korrekt, tillgänglig och begriplig information hos de som säljer elinstallationsmateriel, gäller både information till konsumenter och till de som är yrkesverksamma inom elbranschen. Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, ser fram emot att genomföra uppdraget i samverkan med andra aktörer.

- Ambitionen är att det ska bli enklare och tydligare vid varje försäljningsställe. En bostadsägare är ansvarig för både sin elanläggning och för sina handlingar. Jag tror inte att man förstår omfattningen av ansvaret och vad obehörigt elinstallationsarbete kan leda till i relationen till försäkringsbolag, vid försäljning eller om någon skadar sig i huset, säger Elisabet Falemo.

Handlingsplanen ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. En slutredovisning ska göras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021.

Kontakt

Senast granskad: 2017-12-21