test av elektriska premier för unga

Barn och ungdomar som säljer jultidningar är sedan länge en tradition inför julen. Elsäkerhetsverket har i år tittat extra på hur jultidningsförlagen hanterar de elektriska produkter som de delar ut till de som säljer tidningar, så kallade premier.

Innan en elektrisk produkt når slutanvändaren, i det här fallet barn och ungdomar som sålt jultidningar, kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer, allt från tillverkaren till importören och slutligen distributören. Alla dessa har en roll när det gäller att se till att produkten stämmer överens med kraven som den ska uppfylla. Om man delar ut produkter på det sätt som jultidningsförlagen gör är man en distributör, enligt de regler som gäller.Mostphotos Jultidningspremier

Jultidningsförlagen tar sitt ansvar som distributörer

I år har Elsäkerhetsverket valt att titta på distributörer av elektriska produkter som är ämnade för barn som julpremier (i de lägre premieklasserna). Fokus har varit att undersöka om distributörer är medvetna om sina skyldigheter och uppfyller de krav som ställs. Elektriska hårstylingset, popcornsmaskiner och minikylar är några av premierna som kontrollerats och totalt har undersökningen omfattat 11 olika elektriska produkter. 

- Vi har glädjande nog kunnat konstatera att jultidningsförlagen är väl medvetna om att de är distributörer. De har också genomfört de grundläggande kontroller som gäller för en distributör, säger Joca Kostic vid Elsäkerhetsverket produktavdelning.  

Distributörer har också ett särskilt ansvar i de fall som fel hos själva produkten upptäcks i efterhand. De ska bland annat samarbeta med importören eller tillverkaren av produkten och se till att åtgärder vidtas.

En distributör ska bland annat kontrollera

  • att produkten är CE-märkt,
  • att produkten är märkt med information om produkten och den som är tillverkare av produkten, samt
  • att säkerhetsinformation och bruksanvisning på svenska medföljer produkten.

Om man upptäcker brister i en produkt

Den som har barn eller ungdomar i sin närhet ska alltid gå igenom bruksanvisningar och säkerhetsinformationen som följer med produkter. Brister i en produkt kan lätt uppstå om den används fel eller inte förvaras eller sköts på rätt sätt. Det kan resultera i allvarliga skador i värsta fall. Har man frågor om en produkt eller misstänker att den är felaktig ska man alltså vända sig till distributören för hjälp.

För alla som köper eller säljer elektriska produkter finns mer information på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Broschyr När du har köpt en produkt som har brister

Broschyr När du har sålt en produkt som har brister

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund