USB-laddare till mobiltelefon.

Stor granskning av USB-laddare

I samband med kontroll av USB-laddare upptäcker Elsäkerhetsverket ofta allvarliga brister. Nu pågår en omfattande granskning av produkten där en SIFO-undersökning visar konsumenters vanor kring USB-laddare.

Elsäkerhetsverket har startat en omfattande granskning av USB-laddare. Syftet är att få en bild av hur stort problemet med farliga USB-laddare är och utreda hur olika tillverkare uppfyller säkerhets- och skyddskraven.I de anmälningar om laddare som kommer in till Elsäkerhetsverket fördelar sig ungefär 50 procent på brand/brandtillbud, 20 procent på elchock och 30 procent på övriga orsaker.

- Vi sätter ofta försäljningsförbud på enstaka laddare men för att få en större effekt av vår marknadskontroll och öka kunskapen i samhället, ser vi att en djupare utredning är nödvändig, säger Mikael Carlson, projektledare och inspektör vid Elsäkerhetsverket.

SIFO-mätning

Strax före årsskiftet genomförde Elsäkerhetsverket en SIFO-undersökning bland personer 16-79 år. Den innehöll 17 frågor om köp och användning av USB-laddare. Resultatet visar bland annat att:

  • En av tio i undersökningen är villiga att betala mer än 150 kronor för en laddare.
  • Nästan hälften köper ibland eller alltid laddare av okända märken medan en av fyra alltid köper laddare av kända märken.
  • Tre av fyra laddar ibland eller alltid på natten.
  • Över hälften låter laddaren ibland eller alltid sitta kvar i uttaget då man inte laddar. Detta är vanligare bland unga än äldre.

Stora som små granskas

Elsäkerhetsverket kontrollerar 60 laddare som köps från butiker och via internet. Såväl dyra som billiga laddare från både kända och okända varumärken testas.
För att få mer kunskap om produkttypen och så säkra resultat som möjligt sker parallella undersökningar hos såväl oberoende testlabb som hos Elsäkerhetsverket själva.

- Vi hoppas att få upp ögonen på marknaden, inköpare och slutkonsumenter så att man blir mer uppmärksam på ansvaret när man säljer, förmedlar och köper USB-laddare. Just denna produktkategori omfattas av en massa tveksamma produkter. Vi ser redan nu att många aktörer inte följer lagen gällande CE-märkning och EU-försäkran och det är allvarligt, säger Mikael Carlson.

Resultatet av hela undersökningen publiceras i en rapport under juni månad.

Kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2017-03-15