Bränder i bostäders fasta elinstallationer ökar

Ur rapporten Elsäkerhet i bostäder: Bränder i fasta elinstallationer ökar i Sveriges bostäder. Det visar en omfattande rapport som Elsäkerhetsverket arbetat med under två års tid. Flera orsaker finns och en är att fortlöpande kontroll inte görs i den utsträckning som den borde.

Elrelaterade bränder ökade betydligt mer än befolkningen under 2005-2015. Kategorin ospecificerad elinstallation omfattar många förolyckade och är den näst vanligaste orsaken till elbränder. I rapporten Elsäkerhet i bostäder framgår ett flertal orsaker till elbränder i fasta elinstallationer.

  • Elanläggningar i villa/radhus visar flest brister. Trolig orsak är att anläggningsägaren ofta en person utan egen kunskap om fasta elinstallationer eller regler kring elinstallationsarbeten.
  • I 30 % av Sveriges hushåll förekommer obehörigt elinstallationsarbete (tidigare undersökning av Elsäkerhetsverket). En enkätundersökning till besiktningsingenjörer 2018 visar att elinstallatörer upptäcker obehöriga elinstallationer i 75 % av bostäderna, där de ska utföra elarbeten.
  • I äldre hus, framför allt villa/radhus, åldras elanläggningar snabbare än de byts ut. Undersökningen bland besiktningsingenjörer visar att brister i den fortlöpande kontrollen är den vanligaste orsaken till allvarliga elfel som kan leda till brand.
  • Elbränder i fasta elinstallationer är överrepresenterade i villa/radhus med 68 % jämfört med flerbostadshus 25 % och fritidshus 7 %. Denna typ av bränder har också störst risk att sprida sig utanför startföremålet och är därmed extra viktigt att motverka. Bränder i elcentraler är den vanligaste kopplat till fasta elinstallationer.
  • Minst 25 % av elolyckorna i hemmen orsakas av fel i fasta elinstallationer, exempelvis eluttag, troligen mer eftersom andelen okänd orsak är 30 %.

Länk till hela rapporten Elsäkerhet i bostäder (pdf 2,83 MB)

Mer information kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-12-10