Trender för bränder i elprodukter och apparater

Ur rapporten Elsäkerhet i bostäder: Varje år sker cirka 1800 elbränder i Sverige. 280 av dem beror på elfel i produkter och 110 på elfel i fast installerade apparater. Bränder orsakade av elprodukter är lika vanligt oavsett om man bor i villa/radhus som i flerbostadshus.

För elprodukter är det vanligare att de brinner på sommaren med en topp i augusti. Det beror troligen på att bränder i kyl/frys mångdubblas under sommaren till följd av överbelastning på grund av omgivande värme.

  • Tvättmaskiner och torktumlare är de vanligaste produkterna som orsakar elbränder, men brister i kyl/frys är tredje vanligaste orsaken till elbränder och näst vanligaste orsaken till dödsbränder. Bränder i kyl/frys sprider sig ofta snabbt och får väldigt allvarliga konsekvenser.
  • Bränder i batteriladdare har ökat kraftigt under åren 2005 – 2015 och är fjärde vanligaste orsaken till elbränder i svenska hem.
  • Lampor och armaturer är vanliga källor för elolyckor och bränder. Lysrörsarmaturer är det främsta startföremålet för brand.
  • Lösa elkablar, grendosor och skarvsladdar brinner oftare i villa/radhus och är den tredje vanligaste orsaken till elolyckor i bostäder. Nästan alla dödsolyckor med lösa elkablar och skarvsladdar sker utomhus.
  • Brister i elektriska värmedynor och madrasser orsakar oftare elbränder i flerbostadshus än i villa/radhus. Kategorin utgör den sjätte vanligaste dödsorsaken vid elbränder.
  • 61 % av de besiktade småhus som ingick i undersökningen saknar fullständigt jordfelsbrytarskydd för hela fastigheten. Idag finns ljusbågsvakter som ett nytt komplement till jordfelsbrytare för att bidra till att stoppa risk för brand.

Länk till hela rapporten Elsäkerhet i bostäder (pdf 2,83 MB)

Mer information kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-12-10