man ligger i soffan med dator knät och nätshoppar.

93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister

Nytt test: 93 procent av testade elprodukter från nätsajterna WISH, Aliexpress och eBay blev underkända. Bristerna är allvarliga med risk för elchock och brand. - 26 av 28 testade produkter hade fått försäljningsförbud på den svenska marknaden, säger Patrik Espino Colin vid Elsäkerhetsverket.

Under hösten köpte Elsäkerhetsverket tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond in nattlampor, USB-laddare och mixrar med syftet att ta reda på mer om elprodukter som säljs via marknadsplatser på nätet. Av de testade nattlamporna var 4 utformade på ett sätt som inbjuder till lek vilket inte är tillåtet i Sverige. Dessa lampor hade också flera brister i konstruktionen som innebär risk för att komma åt strömförande delar med 230 volt.

Bakgrunden till testet är en Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket genomförde i våras. Enligt undersökningen är det hemelektronik som toppar listan över produkter som säljs via nätet.

Produkter som inte är tillverkade för att användas i Sverige

– Produkter som säljs utanför EU är inte alltid tillverkade för att användas i Sverige, dessutom finns det inget företag inom EU som tar ansvar för att produkten uppfyller kraven. Detta innebär att du som privatperson får ta ett stort ansvar att kontrollera produkten du köpt, du måste veta att den är säker och får användas i Sverige, säger Patrik Espino Colin

Elsäkerhetsverket kommer att delge berörda parter och informera om testresultat. Det finns inget lagstöd för att hindra dessa produkter från att fortsätta säljas på marknadsplatserna men det finns en överensstämmelse med dessa marknadsplatser att de inom två dagar ska plocka bort dessa från försäljning.

Felaktigt tillverkade och med fel material

Totalt identifierades 108 anmärkningar på 28 produkter. De vanligaste felen på de testade produkterna är stift som lossnar från stickproppen, fel typ av plast som lätt brinner, för litet avstånd mellan olika komponenter och felaktiga kondensatorer. Överlag är produkterna tillverkade på fel sätt och med fel material och det är inte bara en brist utan flera, vilket ökar risken för att produkten orsakar skada.

- Utifrån denna undersökning avråder vi starkt från att köpa privatimporterade elprodukter från ”nätjättarna”. Köper du från svenska butiker och återförsäljare har de ansvar för att varorna de säljer uppfyller alla säkerhetskrav och du kan känna dig trygg, säger Mari Sparr vid Länsförsäkringar Forskningsfond.

Testresultatet kommer även att användas inom Elsäkerhetsverkets samarbete med Sveriges Konsumenter och projektet Privatimportens faror. Syftet med projektet är att öka kunskapen hos konsumenter om vad privatimport innebär, ansvarsfrågor och vilka risker det finns.

Sammanställning-produkttester-2020 (pdf, 318 kB)

Privatimportens faror - samarbete med Sveriges Konsumenter

Elsäkerhetsverket samarbetar även med Sveriges Konsumenter med syftet att öka kunskapen kring att köpa produkter på nätet. Att handla från länder utanför EU kan innebära risker, läs mer om samarbetet på Sveriges Konsumenters webbplats. Där kan du också fylla i ett formulär om du köpt en elprodukt med brister, underlaget används för att kartlägga farliga produkter.

Nyckeltal

  • 26 av 28 testade produkter har brister som gör dem farliga
  • Ingen av nattlamporna klarar de tekniska kraven
  • Åtta av nattlamporna har tre eller fler anmärkningar
  • Fyra av nattlamporna lockar till lek
  • Elva av laddarna har fler än tre anmärkningar
  • 13 av laddarna klarar inte de tekniska kraven

Mer information

Kontakt

Elsäkerhetsverket

Patrik Espino Collin
patrik.espino.colin@elsakerhetsverket.se
Tel: 010-168 05 23

Länsförsäkringars Forskningsfond

Mari Sparr
mari.sparr@lansforsakringar.se
Tel: 072-142 83 94

Andras webbplatser

Senast granskad: 2020-11-17