Anders Persson ny generaldirektör för Elsäkerhetsverket

Regeringen har den 23 april utsett Anders Persson till ny generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Han tillträder sin tjänst 1 augusti 2020.

Anders Persson arbetar idag som förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen. Dessförinnan var han ekonomichef på samma myndighet. Anders Persson har också arbetat med ekonomifrågor inom Försvarsmakten.

- Anders Persson har en lång erfarenhet från ledande funktioner i statsförvaltningen. Nu får han en viktig roll i arbetet med att öka elsäkerheten, inte minst i elbranschen, där det pågår ett intensivt arbete för att minska arbetsplatsolyckorna, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Samtidigt har regeringen beslutat att förlänga nuvarande generaldirektör Elisabet Falemos förordnande i tre månader fram till att Anders Persson tillträder 1 augusti.

Pressmeddelande på regeringens webbplats.

För mer information kontakta

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon 073-072 81 36
E-post fredrik.persson@regeringskansliet.se

Cia Edlund
Kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
Telefon 072 552 13 57
E-post cia.edlund@elsakerhetsverket.se