En expedit betjänar en kund i butik. I bakgrunden syns en rollup med texten "ansvarig för elen i ditt hem".

Koppla säkert ett stöd för elhandeln

I slutet av maj 2020 lanserade Elsäkerhetsverket webbtjänsten kopplasäkert.se. Med en enkel knapptryckning i mobilen eller datorn får du veta vad du själv får göra med el. Nu är regeringsuppdraget slutfört men arbetet med att nå e-handel och fler återförsäljare fortsätter.

En tidigare undersökning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det i tre av tio hushåll förekommer olagligt elinstallationsarbete och att det finns behov av tydlig och enkel information till privatpersoner. De allra flesta som svarade i undersökningen menade att de skulle avstå eller åtminstone tveka att göra elarbeten själv, om det gavs information om detta vid köptillfället. För att undvika en kostsam reglering fick Elsäkerhetsverket i uppdrag av regeringen, att försöka få återförsäljare att på frivillig väg informera kunder om elinstallationsarbeten. Om den frivilliga vägen inte fungerar kommer frågan om reglering bli aktuell igen.

- Det är angeläget att handeln tar ett ansvar för att minska de olagliga elinstallationerna, eftersom runt 200 barn skadas varje år och minst 8 personer dör i elrelaterade bränder, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Anders Persson.

Ett stöd i kontakten med kunden

- Det är krångligt med ellagstiftningen och de som säljer byggmaterial i fysiska butiker får ofta frågor från konsumenter. Det har länge funnits ett stort behov av att öka kunskapen om det egna ansvaret för el. Vi ser att flera i branschen väljer att hänga på Koppla säkert och frivilligt ge information till sina kunder. En reglering är kostsam för alla parter, säger Elin Cederholm, projektledare för Koppla säkert.

Regeringsuppdraget 2018 resulterade i att webbtjänsten Kopplasäkert.se lanserades 26 maj 2020. Arbetet är ett flerårigt samarbete med deltagare från bland annat elinstallatörer, återförsäljare, försäkringsbolag, tillverkare och branschorganisationer. Fram till årsskiftet hade tjänsten över 135 000 besök och kampanjer i digitala kanaler och TV exponerats för drygt 9 miljoner tittare. Under samma tid har 330 företag valt att ställa sig bakom Koppla säkert. Majoriteten är elinstallationsföretag och bland återförsäljarna finns flera stora butikskedjor med över 50 butiker, till små företag som endast har en butik. Ett koncept kring Koppla säkert har tagits fram i samverkan med aktörerna; filmer, utbildning till personal, skyltmaterial, digital och tryckt information, finns att ladda ner på myndighetens webbplats.

- E-handeln ökar och som konsument blir det allt svårare att innan köp kontrollera att kraven på elsäkerhet uppfylls. Den fria marknaden gör att vem som helst får sälja elmateriel eller starta webbhandel av elprodukter. Vi hoppas att kopplasäkert.se kan bidra till att på sikt höja elsäkerheten i våra bostäder och minska det olagliga elarbetet som kan leda till allvarliga elolyckor, säger Elin Cederholm.

Projektet finns beskrivet i en slutrapport som skickats till regeringen.

Slutrapporten, Informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter (pdf 435 kB)

 

Kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-02-01